firewall

english firewall

ringkasan

  • permohonan teras maksimum
    • dia memindahkan pendikit ke firewall
  • tembok yang tahan api (atau tahan api) yang direka untuk mencegah penyebaran kebakaran melalui bangunan atau kenderaan
  • sistem keselamatan yang terdiri daripada kombinasi perkakasan dan perisian yang menghadkan pendedahan komputer atau rangkaian komputer untuk menyerang keropok; biasanya digunakan pada rangkaian kawasan setempat yang disambungkan ke internet

Gambaran keseluruhan

Dalam pengkomputeran, firewall adalah sistem keselamatan rangkaian yang memantau dan mengawal trafik rangkaian masuk dan keluar berdasarkan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Firewall biasanya menetapkan halangan antara rangkaian dalaman yang dipercayai dan rangkaian luaran yang tidak dipercayai, seperti Internet.
Firewall sering dikategorikan sebagai firewall rangkaian atau firewall berasaskan host . Firewall rangkaian menapis trafik antara dua atau lebih rangkaian dan berjalan pada perkakasan rangkaian. Firewall berasaskan tuan rumah dijalankan di komputer tuan rumah dan mengendalikan lalu lintas rangkaian masuk dan keluar dari mesin tersebut.
Perisian untuk mendapatkan keselamatan di sempadan antara Internet dan intranet . Ia membandingkan fungsi pencegahan pencerobohan dari luar ke dalam dan kebocoran dari dalam ke <firewall. Sifat awam, yang merupakan ciri Internet, menimbulkan ancaman terhadap pembinaan intranet, jadi ia ditubuhkan supaya hanya akses yang diperlukan dari luar dibenarkan, supaya kerahsiaan dalaman dikekalkan.