Arkitek

english Architect

ringkasan

  • seseorang yang membuat rancangan untuk digunakan dalam membuat sesuatu (seperti bangunan)

Gambaran keseluruhan

Dari tahun 1932 terdapat Daftar Undang-undang Arkitek di bawah perundangan Parlimen United Kingdom yang pada asalnya digubal pada tahun 1931. Akta asalnya mengandungi peruntukan sampingan untuk memasuki nama arkitek dalam daftar dan mengeluarkan nama daripadanya yang kemudiannya dipinda undang-undang. Akta 1931 memberikannya nama "Daftar Arkitek Berdaftar", tetapi oleh Akta 1938 namanya ditukar kepada "Daftar Arkitek".
Kemasukan dalam Daftar sentiasa atas permohonan secara sukarela tetapi tertakluk kepada pembayaran yuran pengekalan tahunan, dan undang-undang selalu menghendaki badan pendaftaran untuk menerbitkan versi semasa Daftar setiap tahun.
Penubuhan Pendaftaran adalah hasil daripada rundingan bertahun-tahun oleh Royal Institute of British Architects (RIBA), masyarakat profesional terkemuka untuk mengamalkan arkitek di United Kingdom, yang telah diperbadankan oleh piagam yang diberikan oleh William IV pada tahun 1837 .
Penyelenggaraan Daftar Arkitek adalah tanggungjawab sebuah badan korporat yang, dari bulan Julai 1997, mempunyai nama berkanun "Lembaga Pendaftaran Arkitek". Badan ini dianggap sebagai badan bukan kerajaan awam oleh Kerajaan United Kingdom dan ia bertanggungjawab ke atas pemeriksaan kehakiman di Mahkamah Pentadbiran Mahkamah Tinggi di England.
Seseorang yang seorang jurutera yang merekabentuk bangunan, mengawasi pembinaan, mempunyai kelayakan tertentu, dan menerima lesen. Terdapat Undang-undang Jurutera Bangunan (1950) yang memenuhi syarat untuk meningkatkan kualiti kerja dan kualiti bangunan. Terdapat arsitek kelas pertama berdasarkan peperiksaan yang dilakukan oleh Menteri Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan, dan arkitek kelas kedua dan arkitek kayu berdasarkan pemeriksaan yang dijalankan oleh gabenor prefektur.
Reka bentuk Bangunan Reka bentuk