gazet

english gazette

ringkasan

  • akhbar atau jurnal rasmi
Akhbar Agensi untuk penerbitan negara. Ia diedit dan diterbitkan oleh Biro Percetakan Institusi Bebas Pentadbiran. Warta Rasmi semasa dilancarkan 2 Julai 1883. Harian (cuti agensi pentadbiran ditutup pada kesempatan). Barangan yang diposkan termasuk perisytiharan (treats), perjanjian , undang-undang dan ordinan, bahan rasmi dan hal-hal lain mengenai hal ehwal rasmi kerajaan dan notis awam. Walaupun tidak ada peruntukan umum tentang kaedah pengisytiharan undang-undang dan peraturan, ia mesti diposkan dalam Warta Rasmi oleh undang-undang adat (1958 Mahkamah Agung keputusan Mahkamah Agung).
Item berkaitan Minit