barang modal

english capital goods

Gambaran keseluruhan

Barang modal (juga dipanggil produk dan sistem kompleks atau ( CoPS )) ialah barang tahan lama yang digunakan dalam pengeluaran barangan atau perkhidmatan. Barang modal adalah salah satu daripada tiga jenis barangan pengeluar , dua lagi ialah tanah dan buruh. Ketiganya juga dikenali secara kolektif sebagai "faktor pengeluaran utama"
Pengelasan ini berasal semasa tempoh ekonomi klasik dan kekal sebagai kaedah yang dominan untuk pengelasan.
Banyak definisi dan huraian pengeluaran barang modal telah dicadangkan dalam literatur. Barangan modal secara amnya dianggap sebagai satu-satunya, produk intensif modal yang terdiri daripada banyak komponen. Mereka sering digunakan sebagai sistem pembuatan atau perkhidmatan itu sendiri.
Contohnya termasuk alatan tangan, alatan mesin, pusat data, pelantar minyak, loji fabrikasi semikonduktor dan turbin angin. Pengeluaran mereka sering dianjurkan dalam projek, dengan beberapa pihak bekerjasama dalam rangkaian (Hicks et al. 2000; Hicks and McGovern 2009; Hobday 1998).
Kitaran hayat modal yang baik biasanya terdiri daripada tender, kejuruteraan dan perolehan, pembuatan, pentauliahan, penyelenggaraan dan (kadangkala) penyahtauliahan.
Dari segi ekonomi, barang modal adalah harta ketara. Masyarakat memperoleh barang modal dengan menyimpan kekayaan yang boleh dilaburkan dalam cara pengeluaran. Orang ramai menggunakannya untuk menghasilkan barangan atau perkhidmatan lain dalam tempoh tertentu. Mesin, alatan, bangunan, komputer, atau jenis peralatan lain yang terlibat dalam pengeluaran benda lain untuk dijual ialah barang modal. Pemilik barang modal boleh terdiri daripada individu, isi rumah, syarikat atau kerajaan. Sebarang bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang modal juga dianggap sebagai barang modal.

Produk yang digunakan untuk tujuan memasukkannya ke dalam pengeluaran produk dengan menjangkakan keuntungan masa hadapan. Barang modal yang termasuk dalam kategori ini termasuk barang modal cair seperti bahan mentah, kerja dalam proses, dan inventori produk, serta bangunan / struktur bukan kediaman, mesin / peralatan pengeluaran, dan peralatan pengangkutan / pengangkutan (kapal).・ Barang modal tetap seperti kereta, forklift, dsb.) dan alatan dan peralatan lain. Adalah penting bahawa barang modal tetap mempunyai hayat berguna yang boleh menahan penggunaan berulang untuk tempoh masa tertentu, manakala barang modal cair ialah stok bahan mentah yang digunakan dalam satu pengeluaran produk. jadilah. Sepanjang hayat berguna ini, barang modal terus membekalkan barang modal, dan jumlah barang modal yang dibekalkan setiap tempoh unit adalah berkadar dengan jumlah barang modal, dan pemalar perkadarannya diandaikan sebagai 1. Barang modal, pada dasarnya, boleh diterbitkan semula. komoditi dan tidak termasuk tanah.
Fumimasa Hamada