Hak pegang pajak

english Leasehold right
Nama generik untuk hak tanah dan hak pajakan tanah yang bertujuan untuk pemilikan bangunan. Akta Tenaga Sewa Tanah (1991) menetapkan peraturan khas mengenai hak pajakan kepada Kod Awam, yang membenarkan pelanjutan tempoh dan pembaharuan tempoh. Di samping itu, jika pembaharuan itu tidak diluluskan, pemilik pajakan itu berhak untuk membeli bangunan itu kepada pemberi pajak. Hak pegang pajak diberikan perlindungan yang kuat sebagai kegigihan jangka panjang (tempoh minimum adalah 30 tahun). Di samping itu, disebabkan penubuhan pajakan pajakan sewa rumah undang-undang, tidak ada pembaharuan, dan istilah hak pajakan ditubuhkan di mana kontrak pasti berakhir.
→ Perkara berkaitan Tanah pajakan | | Undang-undang perlindungan bangunan