pencapaian

english achievement

ringkasan

  • tindakan mencapai sesuatu
Secara umumnya merujuk kepada keupayaan, khususnya keupayaan kognitif, dicapai oleh pembelajaran yang dirancang. Sebagai alternatif, ia mungkin menunjukkan keupayaan yang ditunjukkan sebagai pencapaian akademik. Bagaimanapun, konsensus pedagogis, yang secara didefinisikan secara unik mengenai keupayaan akademik, belum ditubuhkan. Ini kerana konsep pencapaian akademik mempunyai hubungan yang mendalam dengan pandangan manusia, pembangunan perkembangan, pandangan tentang pendidikan, pandangan sekolah, dan sebagainya, dan ia beragam dalam hubungan dengan usia dan keperluan sosial untuk pendidikan dan sekolah. Di Jepun, sebagai tambahan kepada keupayaan membaca dan menulis, abacus (keupayaan pemprosesan berangka asas), iaitu Bahasa Inggeris Tiga Earl (tiga R: membaca, menulis, aritmetik) keupayaan, kadang-kadang dirujuk kepada kemahiran akademik asas. → Ujian Pencapaian
→ Berkaitan item Penilaian pendidikan