Piagam ILO(Piagam Buruh Antarabangsa)

english ILO Charter
Untuk menjelaskan fikiran asas, organisasi, prosedur dan peraturan am dan prinsip umum ILO . 40 bab kecuali prabayar. Deklarasi Philadelphia dilampirkan. Dalam pembacaan itu, keamanan kekal di dunia adalah berdasarkan kepada keadilan sosial, peningkatan keadaan kerja, pencegahan pengangguran, pencegahan dan pampasan bencana, perlindungan anak-anak dan wanita, manfaat kepada orang tua dan orang cacat, persetujuan kebebasan berserikat, Keperluan Latihan vokasional dibangkitkan.