MIS(sistem Pengurusan informasi)

english MIS

Gambaran keseluruhan

Sistem maklumat pengurusan ( MIS ) adalah sistem maklumat yang digunakan untuk membuat keputusan, dan untuk koordinasi, kawalan, analisis, dan visualisasi maklumat dalam sesebuah organisasi; terutamanya dalam syarikat.
Kajian sistem maklumat pengurusan mengkaji orang dan teknologi dalam konteks organisasi.
Dalam suasana korporat, matlamat utama penggunaan sistem maklumat pengurusan adalah untuk meningkatkan nilai dan keuntungan perniagaan.
Sistem Pengurusan informasi. Ia bermaksud sistem maklumat pengurusan dan kadang-kadang dibaca sebagai "kesilapan". Keseluruhan sistem pengurusan perniagaan yang dilahirkan sebagai tindak balas kepada kemajuan pesat cara pemprosesan maklumat teknik seperti EDPS dan kaedah IDP . Tujuannya adalah untuk membolehkan transmisi maklumat yang berkesan, memahami keadaan oleh pengurusan, membuat keputusan, dan lain-lain pada bila-bila masa dari semasa ke semasa, dan khususnya membuat komputer memainkan peranan penyertaan pengurusan.
Peranan Pengurusan Perakaunan | | Kejuruteraan Pengurusan | Kejuruteraan Sistem