hubungan

english linkage

ringkasan

  • perbuatan menghubungkan perkara bersama
  • sistem mekanikal rod atau mata air atau pivot yang menghantar kuasa atau gerakan
  • ciri-ciri yang cenderung diwarisi bersama sebagai akibat persatuan antara gen mereka; semua gen kromosom yang diberikan dikaitkan (di mana satu pergi mereka semua pergi)
  • hubungan bersekutu
Mekanisme di mana beberapa bahagian yang tegar seperti rod logam (dipanggil pautan pautan atau knot) dipasang dengan menyertai pin berputar sebagai sendi. Terdapat pelbagai jenis peranti yang menghubungkan bergantung kepada hubungan antara bilangan pautan dan bilangan sendi, panjang pautan, dan sebagainya. Terdapat banyak jenis peranti pautan, tetapi peranti pautan planar di mana setiap pautan bergerak pada satah yang sama , Dan peranti pautan spatial yang bergerak di bahagian dalam. Di samping mekanisme omboh / engkol yang digunakan untuk enjin petrol dan lain-lain, terdapat mekanisme engkol engkol, mekanisme togol, mekanisme gerakan linear dan sebagainya.
→ Related items Mekanisme penghantaran sekejap | Mekanisme gerakan linear