sumber perikanan

english fishery resources
Fauna dan flora akuatik sebagai sumber industri perikanan . Ia mempunyai watak yang memperbaharui diri, dan sumbernya dipulihkan jika ia menangkap sederhana. Pada era 200 batu nautika di kawasan air, di Jepun, Akta Kapasiti Total Catchable (TAC) telah diumumkan pada tahun 1996, bermula dari perikanan jenis perangkap> konvensional> konvensional> kepada <perikanan jenis pengurusan sumberdaya>. Dengan mempromosikan perikanan penanaman , menambah hutan yang disertakan ikan , menubuhkan musim perikanan yang dilarang dan zon memancing yang dilarang, mengurus perikanan pesisiran melalui sekatan ke atas gear penangkapan ikan dan kaedah penangkapan ikan, dan mengekalkan dan meningkatkan sumberdaya seperti penangkapan ikan yang berlebihan di lautan terbuka, maksimum yang mampan Iaitu bertujuan mendapatkan jumlah pengeluaran.
Item berkaitan Perikanan | Melarang musim | Sumber