pengembangan

english expansion

ringkasan

  • perbuatan peningkatan (sesuatu) dalam saiz atau jumlah atau kuantiti atau skop
  • menambah maklumat atau terperinci
  • perbincangan yang memberikan maklumat tambahan
  • suatu fungsi yang dinyatakan sebagai jumlah atau produk istilah
    • pengembangan (a + b) ^ 2 adalah ^ 2 + 2ab + b ^ 2
(1) Mewakili produk polinomial dan monomial atau polinomial sebagai jumlah monomial. Sebagai contoh, jika (a + b) 2 dikembangkan, ia menjadi 2 + 2 ab + b 2. Secara umumnya, f = c 1 f 1 + c 2 f 2 + ... sebagai gabungan linear (yang mungkin siri tak terhingga) daripada satu set fungsi f 1 , f 2 , ..., f (/ n) diberi fungsi f Wakili dalam bentuk + c (/ n) f (/ n). (2) Polyhedrons boleh tersebar di satu satah dengan memotong sepanjang sisi yang sesuai. Ini dipanggil pengembangan, dan angka planar yang terhasil dipanggil angka maju . Daripada permukaan melengkung, permukaan kolumnar, permukaan kerucut, permukaan melengkung tangen (permukaan diperintah ) boleh diperluaskan ke atas kapal terbang tanpa pengembangan dan kontraksi, yang disebut sebagai permukaan melengkung yang meluaskan atau permukaan alih.