pengiraan foton

english photon counting

Salah satu kaedah untuk mengukur cahaya yang sangat lemah menggunakan pengesan foto jenis kesan kuantum luaran seperti tiub photomultiplier. Apabila cahaya kejadian dilemahkan secara beransur-ansur sambil memerhatikan keluaran tiub photomultiplier dengan osiloskop yang mempunyai tindak balas yang cukup pantas, output yang muncul dalam bentuk timbunan denyutan yang tidak terhitung berubah kepada kereta api nadi yang dipisahkan. Saya tahu saya akan pergi. Ini kerana setiap elektron yang melompat keluar dari permukaan fotoelektrik didarab dengan elektron sekunder dan kemudian muncul dalam bentuk yang diasingkan pada bahagian keluaran. Dalam keadaan ini, walaupun sukar untuk mengukur nilai purata caj ini sebagai purata arus, tujuannya boleh dicapai dengan mengira denyutan keluaran. Kaedah pengiraan foton menggunakan fakta bahawa jika hanya denyut keluaran fotoelektrik berdasarkan cahaya kejadian dipilih daripada denyutan keluaran dan dikira, nilai pengiraan adalah berkadar dengan keamatan cahaya kejadian. Denyutan yang muncul pada bahagian output disebabkan oleh elektron yang meninggalkan permukaan fotoelektrik, elektron yang dihasilkan pada permukaan elektron sekunder, pengaruh ion gas sisa, kilauan dinding tiub, dll. Komponen elektron boleh diekstrak melalui diskriminator ketinggian gelombang (pendiskriminasi). Walau bagaimanapun, elektron yang meninggalkan permukaan fotoelektrik termasuk termion sebagai tambahan kepada fotoelektron sasaran, dan kerana ia mempunyai taburan ketinggian gelombang yang hampir sama, diskriminator tidak berguna. Mesti ditindas.
Shigeo Minami