Mao-gong-ding

english Mao-gong-ding
Ding mempunyai prasasti terpanjang daripada instrumen tembaga Cina. Adalah dianggap bahawa ia adalah kerja Zhou Barat ( Zhou ). Ia adalah lingkaran berkaki tiga yang mengelilingi mulut dengan sebuah cincin berat, dengan ketinggian 53 cm dan diameter diameter 48 cm. Prasasti 32 baris aksara 497 adalah kandungan dasar yang diberikan oleh Zhouou kepada menteri yang dipanggil Miko, gaya yang elegan dan esoterik, menyerupai Lima Gambar "The Era" (" Shosetsu ").