Pelanggaran tindakan segera pelanggaran

english Violation crime prompt decision
Undang-undang pengawalseliaan (1885, Perisytiharan Kabinet) yang dibenarkan untuk hukuman oleh ketua polis atau pegawai pengganti bagi pihak percubaan formal tanpa memperhatikan kesalahan itu . Hukuman dimuktamadkan apabila tidak ada petisyen untuk percubaan formal dalam tempoh tertentu (3 hingga 5 hari). Ia telah dimansuhkan dalam Akta Penguatkuasaan Akta Mahkamah (1947).