kategori Sains Komputer

bahasa pemasangan

Bahasa pengaturcaraan komputer. Bahasa mesin yang disimpan di dalam peranti penyimpanan adalah rentetan kecil yang sukar untuk dimengerti oleh manusia, tetapi ia adalah bahasa untuk program penulisan...

ALGOL

Salah satu sistem bahasa untuk pengaturcaraan automatik komputer. Alias ​​adalah bahasa algoritma. Untuk mengatasi FORTRAN yang dibangunkan oleh Amerika Syarikat, ia tergolong dalam pengkompil yang di...

cipher

Buat pengubahsuaian tertentu kepada teks komunikasi asal (dirujuk sebagai plainteks) selaras dengan janji hanya di antara pihak-pihak untuk komunikasi rahsia. Kadang-kadang sebuah ciphertext yang dibu...

fungsi tersirat

Apabila fungsi y x ditentukan oleh ungkapan relasi F (x, y) = 0 antara pembolehubah x dan y, y dipanggil fungsi implisit x. Sepasang fungsi positif . → Fungsi berkaitan Fungsi

automaton

Automaton adalah bahasa Inggeris yang bermaksud anak patung mekanikal dan haiwan, tetapi dalam kejuruteraan hari ini ia merujuk kepada mesin yang bertindak lebih atau lebih rumit untuk tujuan tertentu...

COBOL

Singkatan untuk bahasa berorientasikan perniagaan yang sama. Semacam bahasa untuk pengaturcaraan automatik komputer. Ia telah dibangunkan untuk pemprosesan maklumat komersil, kepunyaan pengkompil , da...

Pengaturcaraan automatik

Teknik membuat pengaturcaraan komputer mudah dan cekap. Jangan lakukannya dalam bahasa mesin atau bahasa rakitan ( bahasa tingkat rendah ) yang boleh memasukkan pengaturcaraan langsung ke mesin, tetap...

logik predikat

Pengembangan logik cadangan , bidang logik simbolik yang menggunakan lima simbol sejagat ditambah simbol sejagat ∀ dan dua tanda kehadiran ∃. Di sini, ∀xF (x) adalah proposisi yang dinamakan semua pro...

kecerdasan buatan

Juga disingkat kecerdasan buatan Inggeris juga dipanggil AI. Penyelidikan bermula pada pertengahan tahun 1950-an. Di latar belakang perkembangan komputer yang luar biasa, ia merujuk kepada bidang peny...

pengaturcaraan linear

Kedua-dua pengaturcaraan linear (LP ringkas). Salah satu kaedah matematik dengan pelbagai bidang aplikasi seperti pengeluaran perusahaan, pengangkutan, pembelian bahan mentah, perancangan ekonomi nega...

Komputer Generasi Kelima

Komputer jenis kecerdasan buatan yang membuat kesimpulan berasaskan pangkalan pengetahuan. Ciri-ciri terbesar ialah jenis non-von Neumann (jenis inferensi selari) yang berbeza daripada komputer konven...

Mesin Turing

Mesin maya yang dicadangkan oleh ahli matematik British AM Turing sebagai model komputer digital pada tahun 1936. Menurut model ini, apa yang dapat diproses oleh komputer digital dapat digambarkan seb...

pengaturcaraan dinamik

Pengaturcaraan dinamik serta pengaturcaraan dinamik. Singkatan DP. Kaedah yang digunakan apabila memperkenalkan prinsip optimum dan membuat keputusan optimum dalam jangka masa panjang di antara fenome...

Logik kabur

Kedua-dua logik kabur. Komputer digital beroperasi berdasarkan logik yang jelas logik binari, sama ada benar (1) atau palsu (0). Bagi logik binary tersebut, sistem logik yang memberikan nilai dengan &...

FORTRAN

bermaksud penerjemah formula. Jenis kaedah pengaturcaraan automatik untuk komputer yang dibangunkan untuk pengiraan saintifik. Seperti COBOL yang besar di komputer besar, ia adalah arus perdana. Ia mu...

pengaturcaraan komputer

Terminologi komputer. Program yang menggambarkan arahan kerja yang akan dilaksanakan oleh komputer dalam rangka berdasarkan peraturan bahasa pengaturcaraan disebut sebagai program, yang bermaksud memb...

pembolehubah

Sifat x yang boleh mewakili elemen (nilai) sewenang-wenang satu set X dipanggil pembolehubah, dan X dipanggil domain itu. Terutama apabila domain definisi fungsi f ialah X dan julatnya ialah Y, pembol...

ungkapan yang tidak rasional

Ia bermaksud ungkapan yang bukan ungkapan rasional , tetapi biasanya merujuk kepada ungkapan yang mengandungi pembolehubah dalam radikal. Fungsi yang diwakili oleh ungkapan yang tidak rasional disebut...

Gottfried Wilhelm Leibniz

Ahli falsafah Jerman. Beliau adalah perintis Pemikiran Pencerahan Jerman dan juga bekerja sebagai ahli politik dan diplomat sambil mengekalkan pencapaian dalam pelbagai bidang sains semulajadi, matema...

berterusan

Dikatakan bahawa f (x) berterusan dengan apabila had x → a fungsi f (x) wujud dan bersamaan dengan f (a), iaitu, (Ungkapan 1). Fungsi yang berterusan di setiap titik dalam domain disebut fungsi yang b...

  1. 1
  2. 2