kategori Hartanah

Haufendorf

Sebuah kampung di mana rumah-rumah persendirian berkumpul di sekeliling. Adalah perkara biasa bagi banyak kampung yang semulajadi dibangunkan di dataran dengan kurang sekatan seperti topografi dan pen...

Mencari rumah

Carian yang dijalankan di kediaman. Adalah perlu untuk memiliki pemilik hidup, penjaga atau orang pengganti yang hadir, dan sebagai peraturan umum melainkan jika terdapat pernyataan mengenai kesan itu...

Hutan yang dikongsi

Hutan persendirian dikongsi oleh berbilang orang. Kebanyakan kawasan ekuiti kampung yang sama dari yang lama dan, disebabkan oleh penguatkuasaan sistem bandar dan kampung (1889), oleh penduduk yang ti...

Wohnrecht

Konsep yang digunakan untuk melindungi kediaman di rumah sebagai hak yang perlu untuk bertahan hidup. Ia bukan istilah undang-undang. Hak pegang pajak berdasarkan undang - undang pajakan pegangan paja...

Gutsherrschaft

Satu bentuk sistem pemilik tanah ( manor ), yang biasanya dibangun di kawasan Jerman di sebelah timur Sungai Elbe pada abad ke-15 dan ke-19. Tuan, dengan kawalan langsung, berpusat pada petani yang be...

Pemilikan klasifikasi

Apabila terdapat beberapa bahagian secara struktur dipisahkan dalam satu bangunan dan ia boleh dilakukan secara bebas untuk digunakan sebagai kedai, pejabat, gudang atau bangunan lain sebagai tambahan...

Pasaran awam

Asalnya nama pasar dalam harta (bangunan) yang dimiliki oleh organisasi awam. Secara umumnya, ia merujuk kepada pasaran yang dibenarkan (pasar, dsb.) Di mana pengeluar dan peniaga meminjam tempat dan...

Oda

Tanah yang ditanam secara awam. Sepasang Iida. <Kudon> kedua-duanya. Ia adalah di China, Korea, Vietnam, Jepun dan sebagainya, tetapi sama ada pengurusannya adalah buruh hamba atau buruh awam at...

Sistem tenancy

Hubungan pajakan tanah pertanian dengan petani tanpa tanah dan pemilik tanah ( pemilik tanah ). Selain daripada tanah ladang seperti losyen perumahan, kerja rekreasi gunung, kerja riadah lembu (kuda),...

Yuran penyewaan

Yuran penyewa yang dibayar kepada pemilik tanah pemilik . Terdapat kadar tetap berapa banyak penuaian anti-penuaian dan apakah peratusan dari hasil panen itu, dan banyak penyediaan beras, tetapi di la...

Aset tetap

Hartanah yang nyata dan tidak ketara yang dipegang untuk tempoh yang panjang (biasanya satu tahun atau lebih) dan digunakan untuk tujuan perniagaan syarikat. Konsep perakaunan untuk aset semasa . Aset...

rumah korporat

Singkatan Jepun untuk rumah korporat. Perumahan bersama (korporat) juga. Sebuah apartmen di mana sebuah syarikat diasaskan oleh pelaburan bersama oleh penyewa yang membeli penyewa membeli tanah dan me...

undang-undang Hartanah

Nama umum undang-undang mengenai kawalan dan urusniaga harta dalam masyarakat yang mengandaikan sistem harta swasta. Masyarakat kapitalis menghasilkan barang-barang untuk mendapatkan keuntungan dari p...

modal

Ia merujuk kepada jumlah tertentu dalam pengiraan sebagai rujukan penyelenggaraan harta syarikat Perbadanan. Modal yang dibayar oleh pemegang saham kepada syarikat, jumlah yang ditetapkan oleh prosidi...

Hak pegang pajak

Nama generik untuk hak tanah dan hak pajakan tanah yang bertujuan untuk pemilikan bangunan. Akta Tenaga Sewa Tanah (1991) menetapkan peraturan khas mengenai hak pajakan kepada Kod Awam, yang membenark...

Undang-undang Tenancy

Undang - undang digubal bersama dengan Akta Tanah Tanah untuk melindungi penyewa pajakan bangunan (1921). 1941, disemak semula pada tahun 1966. Menurut undang-undang rumah yang menyewa, peruntukan Kan...

Pendudukan

Hak untuk meminta penghalang untuk menghilangkan halangan (Kod Sivil 197 atau kurang) sekiranya penghuni mungkin dihalang atau dihalang oleh penghunian . Walaupun ia dipanggil rayuan, ia adalah bahan...

undang kaji selidik

Undang-undang Asas Tinjauan Tanah (1949). Kajian asas yang dijalankan oleh Institut Tinjauan Geografi, piawaian mengenai perancangan dan pelaksanaan tinjauan awam yang dijalankan oleh entiti awam nasi...

dapur makan

Dapur dengan kemudahan yang boleh dimakan. Disingkat sebagai DK. Oleh kerana kawasan itu kecil dan berfungsi, apabila perumahan korporat awam dibuat pada tahun 1955, 2 DK plus DK dalam 2 bilik diangga...

Peraturan Undang-Undang Pembinaan Tanah Kediaman

Undang-undang untuk tujuan pengawalan bencana yang disertai dengan pembangunan lahan kediaman (1961). Mewujudkan kawasan peraturan pembinaan kediaman di kawasan bandar di mana terdapat kemungkinan bes...