kategori Undang-undang

Perintah penyelesaian relatif

Undang-undang shogunate dikeluarkan beberapa kali selepas tahun 1685. Dalam kejatuhan urusan litigasi, kami tidak menerima tuntutan terhadap pinjaman kewangan masa lalu (Kimiyoshi (Kuji)), meninggalka...

Baik iman dan niat jahat

Terminologi undang-undang. Untuk mengetahui tiada keadaan adalah niat baik, mengetahui bahawa ia adalah niat jahat. Kedua-duanya tidak mempunyai makna yang beretika (bagaimanapun, pengabaian terhadap...

Tuntutan Asahi

Tuntutan yang dipertikaikan terhadap negara mengenai sama ada atau tidak piawaian perlindungan berdasarkan Akta Perlindungan Kehidupan adalah menjamin kehidupan minimum kebudayaan dan kesihatan yang d...

pengantaraan

Salah satu penyesuaian pertikaian buruh bermakna. Di Jepun, berdasarkan Undang-undang Penyesuaian Perhubungan Buruh , pengantara yang dinamakan oleh Jawatankuasa Perhubungan Buruh akan mempromosikan p...

arraignment

Ini diterjemahkan ke dalam prosedur kelulusan / penolakan yang bersalah (bersalah), dan merupakan prosedur di negara-negara yang berkaitan dengan undang-undang British dan Amerika di mana, selepas me...

Kesalahan yang salah

Bergantung kepada jenis hukuman undang-undang, jenayah itu dibahagikan kepada tiga kategori: kejahatan, kesalahan jenayah polis yang ganas, yang jenayah yang dilakukan dalam jagaan atau kesalahan keci...

Tinjauan perundangan tidak konstitusional betul

Kedua-dua pihak berkuasa kajian semula undang-undang. Menurut teori yang sama, penghakiman mahkamah yang tidak berlaku ketika memeriksa apakah hukum yang menjadi dasar penghakiman dalam kes kes konkri...

Adakah kebolehan

Terminologi undang-undang. Keupayaan mental untuk menilai makna dan hasil tindakan diri. Bayi yang berumur di bawah 8 tahun dan mereka yang mengalami psikosis tertentu tidak mempunyai keupayaan untuk...

isyarat

Adalah suatu akta yang mempunyai kehendak untuk menjana kesan undang-undang pada undang-undang persendirian tertentu seperti permohonan dan penerimaan kontrak jualan, wasiat, dll, dan untuk memaparka...

Pendaftaran reka bentuk

Terangkan reka bentuk pada rekod reka bentuk Pejabat Paten . Hak reka bentuk dihasilkan oleh pendaftaran. Pendaftaran adalah keperluan untuk keberkesanan berkenaan dengan pemindahan hak reka bentuk, p...

tindakan reka bentuk

Undang-undang (1959 pengisytiharan, dikuatkuasakan pada tahun 1960) bertujuan untuk mendaftar reka bentuk perindustrian baru, cuba untuk melindungi dan menggunakannya, menggalakkan penciptaan reka ben...

Satu kali tanpa pembiakan

Dalam undang-undang awam, prinsip yang pernah diputuskan di parlimen tidak disengajakan lagi semasa sesi yang sama. Perlembagaan Meiji menetapkan prinsip ini secara jelas mengenai rang undang-undang y...

dua bahaya

Bagi suatu kes di mana penghakiman ( penghakiman yang bersalah / tidak bersalah, pertimbangan penghakiman) disahkan sekali dalam prosedur jenayah, larangan pengadilan / pengadil sekali lagi sebagai ke...

Tindakan haram

Dari segi undang-undang sivil, ia adalah satu keperluan undang-undang (hubungan hidup yang menghasilkan kesan undang-undang) terhadap tingkah laku yang sah. Bertindak sebagai melanggar prinsip prinsip...

Rechtfertigungsgrund

Terdapat kes di mana anggapan itu dipecahkan (tidak menyalahi undang-undang) berikutan kewujudan keadaan tertentu tertentu untuk perbuatan yang berada di bawah syarat perlembagaan tindakan haram dan d...

Akta Promosi Pemodenan Perhubungan Persatuan

Nama undang-undang <Undang-undang mengenai promosi pemodenan hak yang berkaitan dengan melanggan hutan, dll> (1966). Bertindak untuk mempromosikan pemodenan hak-hak hubungan yang berkaitan denga...

konspirasi

Beberapa jenayah (kurang daripada 45 undang-undang jenayah) yang tidak lulus penghakiman terakhir yang dibuat oleh orang yang sama. Apabila ada penghakiman terakhir hukuman yang melebihi penjara untuk...

Pampasan untuk pemberhentian

Mengenai kecederaan atau penyakit pekerja disebabkan oleh sebab-sebab perniagaan, pengguna bertanggungjawab untuk membuat pampasan yang diperlukan sehingga dia diperintah sepenuhnya. Sebaliknya, Undan...

Undang-undang Anglo-Amerika

Sistem perundangan yang dibangunkan di UK dan diterima oleh Amerika Syarikat dan lain-lain. Terhadap undang-undang benua . Undang-undang kes, dan undang-undang umum yang terdiri daripada kaedah adat,...

ekuiti

Salah satu sistem undang-undang Inggeris. Dibangunkan melalui preseden di Mahkamah Ekuiti (Mahkamah Agung Keadilan) yang bertahan sehingga 1875. Ini berasal dari menjalankan bidang kuasa raja selain d...