kategori Melabur

Pariti IMF

Nisbah pertukaran antarabangsa lama mata wang negara anggota IMF . Ia dinyatakan dalam emas (pariti emas) atau dolar AS (pariti dolar). Kepentingannya hilang disebabkan penggantungan pertukaran dolar...

Sijil deposit

Sekuriti yang mewakili hak untuk meminta bayaran balik deposit kepada peniaga gudang, dan dikeluarkan bersama dengan sijil pintu masuk atas permintaan depositori itu. Memandangkan ia memisahkan dari s...

penaja jamin

(1) Penaja jamin sekuriti. Apabila terbitan sekuriti, untuk mendapatkan jumlah penuh atau sebahagian sekuriti yang dikeluarkan oleh penerbit, memasarkan orang ini. Untuk membuat perolehan pembiayaan j...

Pembelian dan penjualan konsainan

Syarikat sekuriti atau broker produk menerima pesanan pembelian daripada pelanggan dan membeli dan menjual transaksi margin di bursa bagi pihak pelanggan. Sijil saham yang boleh dipertandingkan yang m...

Ekuiti kewangan

Nama generik perolehan dana dengan penerbitan saham. Peningkatan modal , bon boleh tukar , bon korporat, dan sebagainya. Di Jepun, ia telah meningkat dengan pesat sejak akhir 1980-an. Ia digunakan seb...

ADR

Singkatan untuk penerimaan deposit Amerika. Resit Depositori Amerika. Sekuriti alternatif yang dijual bagi pihak saham asing dalam pasaran sekuriti AS. Kaedah yang dipertimbangkan untuk mengelakkan ri...

buka akaun

Akaun pembersihan. Kedua-dua akaun terbuka. Menurut perjanjian antara pihak-pihak, satu kaedah tidak melakukan penyelesaian transaksi perdagangan bersama setiap kali tetapi tunai hanya menyelesaikan p...

amanah pelaburan terbuka

Amanah pelaburan sekuriti , terutamanya pelaburan dalam ekuiti, percuma untuk menambah dan menarik balik. Ia juga dipanggil kepercayaan pelaburan jenis tambahan. Kami sentiasa menjual saham tanpa had...

Bon mata wang asing

Bon (bon awam dan bon korporat) direkrut dalam pasaran sekuriti asing berdasarkan unit mata wang asing (denominasi dalam mata wang asing) untuk mengumpul dana dari negara asing. → bon asing → Item be...

Undang-undang Kawalan Pertukaran Asing dan Asing

Diisytiharkan dengan nama "Akta Kawalan Asing dan Kawalan Perdagangan Asing" pada tahun 1949 sebagai undang-undang dasar pengurusan pertukaran perdagangan yang bertujuan untuk mengimbangi ke...

harga

Mata wang yang mewakili nilai sesuatu produk. Harga sebenar akan naik dan turun bergantung kepada turun naik permintaan permintaan, terutamanya harga pengeluaran ditambah keuntungan purata kepada nila...

sekuriti pendapatan tetap

Sekuriti yang dijanjikan yang ditentukan oleh kepentingan tertentu pasti dibayar setiap tahun sehingga tarikh akhir penebusan. Ia sering digunakan berbanding dengan fakta bahawa kadar dividen saham be...

nisbah pendapatan harga

Indeks yang menunjukkan berapa kali harga saham dibeli oleh EPS (pendapatan sesaham), dibahagikan dengan keuntungan cukai tahunan sesaham (unit: <times>). Istilah PER atau nisbah <nisbah ras...

sijil stok

Sekuriti mewakili status pemegang saham, iaitu saham. Status pemegang saham disertai dengan hak untuk menuntut dividen, hak mengundi dan hak lain di mesyuarat agung pemegang saham, jadi sijil saham b...

Pengeluaran nilai pasaran saham

Apabila mengeluarkan saham baru yang baru dikeluarkan, tentukan harga terbitan berdasarkan nilai pasaran stok tanpa mengira nilai muka. Dalam Akta Syarikat , terbitan yang tidak bergantung kepada <...

Hasil saham

Dikira dengan membahagikan dividen yang dijangka untuk 1 tahun sesaham oleh nilai pasaran saham. Apabila pelaburan ekuiti dibuat pada tahap tertentu, ini bermakna nisbah dividen kepada jumlah pelabura...

pemegang saham

Ia adalah pemilik saham, iaitu pelabur dan pekerja syarikat saham. Pemegang saham mempunyai hak pemilik saham, yang tanggungjawabnya tidak bertanggungjawab langsung kepada pemiutang syarikat, dan hany...

pertukaran lambakan

Untuk menurunkan nilai tukaran , membuat perbezaan besar antara kuasa beli dalam mata wang negara dan kuasa beli luaran, mengurangkan harga paparan mata wang asing bagi barangan eksport, dan menggalak...

Pelabur institusi

Sebuah syarikat yang pelaburan dalam sekuriti seperti saham dan bon adalah salah satu perniagaan utama. Bank, syarikat insurans hayat, syarikat pelaburan dan lain-lain adalah contoh wakil. Ia telah di...

isu pasaran

Pasar pendanaan abstrak dalam pasaran penerbitan bon . Ia terdiri daripada penerbit, syarikat pemegang amanah, penaja jamin dan pelabur dan menyumbang untuk mendapatkan dana jangka panjang. Di Jepun s...