kategori Insurans

Asahi insurans hayat [syarikat bersama]

Sebuah syarikat insurans hayat utama sistem Furukawa bekas. Ditubuhkan sebagai (Im) Insurans Hayat Empayar di bawah inisiatif Ketua Penasihat Angkatan Laut Tentera Dinasti Tang pada 1888. Dirombak sem...

insurans pengangkutan

Insurans kerosakan yang merosakkan kerosakan akibat kebakaran, kesulitan air, kecelakaan, perlanggaran, kecurian, dll, yang berlaku semasa pengangkutan kargo tanah. Beberapa kes di mana kargo pengangk...

melarikan diri

Penafian dan terjemahan. Dalam hal mengenakan hak dan kewajiban tertentu di bawah perjanjian dan sebagainya, dalam hal tertentu, ketentuan bahwa hak dan kewajiban tidak diterapkan sebagai kasus khusus...

insurans laut

Insurans bukan hayat yang mengimbangi kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan yang berkaitan dengan navigasi. Sebagai tambahan kepada kapal, ia meliputi aksesori kapal, biaya kapal, bayaran piagam,...

purata

Kerosakan marin. Dalam insurans maritim tujuan insurans merujuk kepada kerosakan yang disebabkan oleh bahaya maritim. Dalam erti kata yang lebih mendalam, kehilangan marin merujuk kepada apa-apa keros...

Bantuan bersama kebakaran

Satu jenis projek bantuan bersama yang dijalankan oleh pelbagai koperasi dan entiti awam tempatan dan lain-lain, yang mengumpulkan premium dari rakan kongsi dan membayar bantuan bersama untuk kerosaka...

insurans kebakaran

Insurans bukan hayat berdasarkan pampasan bagi kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran yang digunakan dalam insurans kebakaran bermaksud (1) jika barang tidak mudah terbakar akan dibakar...

insurans kargo

Insurans penalti yang merosakkan kerosakan yang disebabkan oleh pelbagai kemalangan kemalangan kargo yang diangkut di laut, tanah atau udara. Kepentingan pemilik kargo, keuntungan yang dikehendaki, ta...

insurans hayat perkhidmatan rumah

Insurans kebangsaan berasaskan Akta Insurans Hayat Ringkas (1949). Ditubuhkan pada tahun 1916. Pejabat pos di seluruh negara direkrut di bawah bidang kuasa Japan Post Corporation (asalnya Perkhidmatan...

Insurans mudah

Secara amnya merujuk kepada insurans kecil yang menggunakan penyiasatan, pembayaran ansuran dan sistem kutipan. Ia sering merujuk kepada insurans hayat yang mudah .

Pencen sumbangan

Anuiti yang membayar perbelanjaan yang diperlukan untuk pembayaran anuiti sebagai yang diinsuranskan. Premium insurans dikira berdasarkan matematik insurans, dan mereka akan disumbangkan untuk jangka...

insurans risiko nuklear

Istilah generik untuk insurans yang melengkapkan pelbagai kerosakan yang disebabkan oleh bahaya nuklear . Biasanya, insurans kekayaan nuklear bagi reaktor kuasa nuklear dan insurans liabiliti ganti ru...

insurans penerbangan

Istilah generik untuk insurans yang melengkapkan kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan yang berkaitan dengan pesawat. (Insurans pesawat, insurans pengangkutan udara), yang berdasarkan liabiliti un...

bantuan awam

Sistem insurans hayat berdasarkan dana awam apabila tiada aset, keupayaan, pendapatan yang mencukupi untuk mengekalkan kehidupan terendah, dan walaupun sistem keselamatan sosial lain tidak dapat memba...

kewajipan untuk pendedahan

Apabila kontrak insurans diselesaikan, pemegang polisi atau pihak berinsurans wajib memberitahu syarikat insurans perkara-perkara penting yang diperlukan untuk mengukur kadar kejadian kemalangan dalam...

Kesatuan Insurans Kesihatan Negara

Kesatuan penanggung insurans yang dianjurkan sebagai ahli orang yang terlibat dalam jenis perniagaan atau kerja yang sama dan ahli keluarga hanya apabila tidak ada halangan kepada perniagaan insurans...

Pencen individu

Sesuatu yang dibayar sendiri. Membayar dana kepada syarikat insurans hayat dan bank dan menerima mereka sebagai pencen apabila mereka mencapai usia tertentu. Dalam jenis simpanan, tempoh untuk menerim...

Insurans Kanak-kanak

Istilah generik untuk insurans nyawa yang anaknya diinsuranskan. Gabungan insurans hayat kanak-kanak dan insurans hayat biasa ibu bapa adalah perkara biasa. Bergantung kepada penggunaan wang insurans...

insurans pekerjaan

Berdasarkan Undang-undang Insurans Pekerjaan (1974 yang digubal pada tahun 1975) yang dikuatkuasakan bagi pihak Akta Insurans Pengangguran , kami akan menyediakan faedah yang perlu sekiranya penganggu...

reinsurans

Insurans bertujuan untuk membuat syarikat insurans lain mengambil alih sebahagian atau semua tanggungjawab insurans yang diambil oleh penanggung insurans dari kontraktor. Penanggung insurans boleh men...