kategori Pinjaman

pinjaman impak

Dalam erti kata asal, ia merujuk kepada pinjaman yang tambahan diperlukan untuk mengimport bahan, dan sebagainya yang mengiringi pinjaman yang diperlukan untuk pelaksanaan projek pembangunan tertentu...

mengatasi

Secara amnya, pinjaman bank melebihi deposit, tetapi lebih tepatnya, jumlah pinjaman dan pelaburan sekuriti sentiasa melebihi jumlah deposit, terbitan bon dan modal, dan lebihan ini dipanggil - Statu...

ORIX Corporation [saham]

Atas pajakan umum. 1964 Pajakan Orientasi yang ditubuhkan di Osaka dengan pembiayaan bersama perniagaan kapas (sekarang Nichimen ) · Sanwa Bank dan lain - lain . 1989 Berubah kepada nama syarikat sema...

pinjaman cagaran saham

Pinjaman dana dengan cagaran untuk saham. Di Jepun sebelum Perang Dunia Kedua, bank komersil pergi dengan agresif, tetapi selepas perang ia tidak begitu aktif. Pada prinsipnya, apabila Bank Jepun memi...

pertukaran

Bagaimana cara menyelesaikan pinjaman antara pihak tanpa mengangkut wang tunai. Dari segi sejarah, ia adalah satu kaedah pemindahan wang ke dalam kawasan yang sama dengan mengasingkan kewajipan hutang...

pembiayaan penyertaan

Borang pinjaman bersama yang dijalankan oleh dua atau lebih institusi kewangan kepada peminjam yang sama, setiap institusi kewangan tidak dipinjamkan secara individu, menyatukan dana dalam bank setiau...

kredit

(1) Pinjaman sebagai istilah kewangan antarabangsa. (2) Urusniaga berdasarkan anugerah kredit dari pihak penjual, seperti jualan ansuran , jualan kredit , pembiayaan pengguna, dan sebagainya. (3) Nama...

financinng kepada commpany maffiliated

Institusi kewangan seperti bank memberi keutamaan dan pinjaman keutamaan kepada syarikat milik kumpulan syarikat yang sama. Seperti di Jepun, jika nisbah pinjaman bank adalah tinggi dari segi pembiaya...

Gadai janji kilang

Gadai janji khas ke atas harta milik kilang. Ia ditetapkan oleh undang-undang gadai janji kilang (1905). Walaupun kemudahan mengenainya di sekitar kilang itu menjadi gadai janji asas kilang apabila ko...

Pinjaman

Pinjaman awam yang Edo Shogunate dipinjamkan dengan minat kepada para tuan, sepanduk, penduduk bandar, dan petani. Ia juga dipanggil bank pinjaman. <Pinjaman> dimaksudkan untuk tujuan pembiakan...

Pinjaman panggilan

Panggilan dan pinjaman dari pemberi pinjaman untuk melihat dana pasaran panggilan, panggil wang dari peminjam. Transaksi panggilan mempunyai hutang cagaran dan tidak bercagar yang diperkenalkan pada t...

Forderungspfandrecht

Suatu janji untuk pinjaman , sejenis kualiti yang tepat . Ia memainkan peranan utama dalam pembiayaan bank, dan sebagainya, tetapi ia amat ketara dalam penghutang yang terjejas. Pada masa lalu, pengel...

kewangan pengguna

Pinjaman kepada pengguna berdasarkan kredit interpersonal pengguna tanpa mengambil cagaran. Sebagai tambahan kepada pembiayaan langsung kepada pengguna ( kewangan pengurus gaji ), jualan ansuran oleh...

Pinjaman kredit

Salah satu bentuk pinjaman bank, meminjamkan wang tanpa keselamatan fizikal. Di samping pinjaman tidak bercagar, terdapat jaminan jaminan yang diberikan oleh jaminan pihak ketiga.

Sistem pinjaman dana pembaharuan isi rumah

Sistem pinjaman untuk orang berpendapatan rendah. Ditubuhkan pada tahun 1955. Ia bukan semata-mata sistem pinjaman, dan ia dicirikan oleh hakikat bahawa ahli - ahli jawatankuasa awam bertanggungjawab...

Pinjaman kewangan

Kewangan dengan cagaran untuk barangan yang tidak dijual. Ia juga dipanggil "pinjaman pinjaman wang". Dalam kes kemurungan, dan sebagainya, perkadaran kenaikan inventori terhadap jumlah peng...

pinjaman terikat

Pinjaman dengan rentetan. Pinjaman dalam bentuk yang negara yang meminjamkan dana menunjuk tujuan terlebih dahulu dan menyelia operasi. Ia bertujuan untuk mengimport bahan-bahan tertentu dari negara p...

modal yang dipinjam

Modal yang akan diperolehi dengan meminjam dari luar. Kedua-dua hutang dan modal yang dipinjam. Terhadap modal . Bergantung kepada sama ada atau tidak tempoh bayaran balik dalam tempoh satu tahun, ia...

Pinjaman pada bil

Bentuk pinjaman di mana bank meminjam nota hutang bukan surat yang dipinjam atas pinjaman dan meminjamkan dana dalam bentuk diskaun bil . Bersama dengan diskaun bil komersial, ia adalah bentuk pembiay...

diskaun bil

Satu bentuk pinjaman bank. Bank akan membeli tiga jenis draf komersil diskaun, nota penerimaan bank, dan bil nota pertukaran sebelum tarikh pembayaran daripada pemegang nota dengan jumlah tolak faedah...

  1. 1
  2. 2