kategori Kredit & Pinjaman

penalti

Wang yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemungut untuk membayar pemiutang sekiranya berlaku lalai . Sifatnya ditentukan oleh kontrak, tetapi dikatakan sebagai jadual ganti rugi (Kod Sivil Perkara 42...

Pengenalan modal asing

Untuk memperkenalkan modal asing untuk mengimbangi kekurangan modal dalam negeri. Ia dibahagikan kepada pinjaman (pinjaman kerajaan / swasta), bon asing, pelaburan tidak langsung seperti pengambilalih...

Pertukaran balik

Kaedah penyelesaian pertukaran di mana pemiutang mengumpulkan tuntutan terhadap pengutang melalui bank. Kedua-dua koleksi dan pertukaran. Juga dari sisi membeli dan menjual bank. Biasanya, pemiutang m...

bank

Ia adalah organisasi pusat institusi kewangan moden, mengumpul wang terbiar sebagai deposit, menukarnya menjadi modal pinjaman, dan terus mencipta kredit . Kerja ini dibahagikan kepada tugas penerimaa...

Kobe Bank [saham]

Ditubuhkan oleh penggabungan tujuh bank seperti Kobe Okazaki, 39, 1936. Sejak itu, kami telah membangunkan penggabungan dan membangun kepercayaan sejak tahun 1945, tetapi kami memisahkan kepercayaan k...

bon kerajaan

Merujuk kepada bon yang dikeluarkan untuk mematuhi hutang negara yang diperlukan secara kewangan. Kepada bon tempatan . Dalam erti yang lebih luas, hutang (bon pentadbiran atau kerajaan) yang timbul d...

Pusat Maklumat Kredit Peribadi

Organisasi maklumat kredit oleh kalangan kewangan untuk individu. Menyiasat dan merekod status pinjaman dan taraf pembayaran pelbagai pinjaman. Kami juga menyediakan maklumat peribadi (senarai hitam)...

Kadar panggilan

Kadar bunga panggilan. Ciri-ciri panggilan adalah jangka pendek, minat yang rendah, jumlah yang besar, jadi kadar panggilan lebih rendah daripada kadar diskaun rasmi pada prinsipnya. Memandangkan pang...

Legitimationspapier

Kedua-dua sekuriti yang layak. Sekiranya penghutang membayar balik sekuriti sekuriti, walaupun pemiliknya tidak layak, pembayaran itu akan berkuat kuasa melainkan jika pemungut itu adalah berniat jaha...

wang jaminan

Wang yang penerima pajak itu menyerahkan kepada pemberi pajak untuk tujuan mendapatkan sewa dan obligasi lain di bawah kontrak pajakan, terutamanya apabila menyewakan atau memajak rumah. Sifat undang-...

Ikrar

Pemegang obligasi tersebut menduduki objek yang diterima daripada penghutang atau pihak ketiga sebagai cagaran untuk tuntutan sehingga hutang itu dibayar balik dan secara tidak langsung memaksa pembay...

kadar faedah berkesan

Apabila institusi kewangan membuat pinjaman, kadar faedah (kadar faedah permukaan) di permukaan yang diterbitkan tidak semestinya bersamaan dengan beban kepentingan yang besar yang dipinjam oleh pemin...

Kesatuan Kredit

Shinkin disingkat. Antara koperasi kredit (kesatuan kredit), institusi kewangan perusahaan kecil dan sederhana yang sifatnya kesatuan kredit bandar adalah kuat dan ia ditukarkan oleh Akta Bank Shinkin...

kredit

Kaedah menjual di mana penjual memberikan kredit kepada pembeli pada masa transaksi jualan, dan bayaran pembayaran digantung untuk tempoh tertentu. Ia dibuat dalam bentuk kewangan pengguna dengan jual...

Vollstreckungsgegenklage

Mempertikaikan kewujudan atau kandungan tuntutan mana penghutang telah dipaparkan dalam tajuk tanggungjawab, tindakan untuk mendapatkan penghapusan penguatkuasaan kewajipan (Akta Pelaksanaan Awam Perk...

Amanah Bon Terjamin

Berdasarkan Akta Amanah Bon Secured (1905), amanah kepentingan keselamatan yang ditetapkan oleh penerbit (pemegang amanah) bagi bon bercagar bagi pemegang bon (benefisiari). Syarikat amanah menguruska...

Sekuriti gadai janji

Sekuriti yang boleh dipasarkan (bukan sekuriti di bawah Akta Sekuriti dan Bursa) yang menggabungkan kedua-dua penghutang dan gadai janji untuk mendapatkannya. Syarikat broker gadai janji dan lain-lain...

Nippon Credit Bank Limited [saham]

Salah satu bank kredit jangka panjang . Korea Bank, yang ditubuhkan pada 1911 untuk tujuan pengurusan Korea, adalah pendahulu. Selepas akhir perang, bank ditutup kerana arahan GHQ, dan pada tahun 1957...

Nippon Long-Term Credit Bank [sha]

Salah satu bank kredit jangka panjang . Ditubuhkan pada tahun 1952 <Undang-undang Perbankan Kredit Jangka Panjang>, mewarisi operasi pembiayaan jangka panjang Bank Perindustrian Jepun , Hokkaido...

Bank pertanian

Sebuah bank khas yang bertujuan untuk pinjaman faedah jangka panjang yang rendah untuk meningkatkan pembangunan industri pertanian. Menubuhkan satu garisan di 46 wilayah di seluruh negara dari tahun 1...