kategori Penyediaan & Perancangan Cukai

Undang-undang cambuk tunggal

Undang-undang cukai dilaksanakan di China dan Dinasti Dinasti Qing. Cukai dan kuasa yang sebelum ini dibahagikan kepada banyak perkara ( Samurai (Cukai) ditukarkan menjadi perak dan setiap item dik...

akaun umum

Perakaunan yang menyumbang kepada perbelanjaan yang berkaitan dengan aktiviti umum dan asas kerajaan dan sumber kewangan am untuk menyokongnya. Melakukan perakaunan untuk hasil dan perbelanjaan yang...

Cukai jualan

Cukai perniagaan berasal dari fi lesen untuk lesen perniagaan abad pertengahan, dan di Eropah, sudah ada permintaan untuk cukai perniagaan dari kaisar kepada pedagang di kota semasa zaman Byzantine....

untung kasar

Jumlah yang tinggal selepas menolak kos jualan atau perbelanjaan yang sepadan untuk menyediakan perkhidmatan daripada hasil penjualan barangan atau produk atau penyediaan perkhidmatan. Juga dirujuk s...

Fortune

Cukai pelbagai dalam tempoh Edo, Aksesori Jenis (Konomari). Dihadapkan pada mereka yang terlibat dalam perdagangan, industri, pengangkutan, memancing, memburu, dan lain-lain. Di bawah sistem manor...

Cukai tunggakan

Beban kewangan yang dikenakan oleh pembayar cukai jika dia tidak membayar cukai negara dalam tempoh tamat berkanun, bergantung kepada jumlah cukai belum dibayar dan tempoh pembayaran tidak dibayar....

Cukai luar standard

Kaedah cukai yang menganggarkan keupayaan pembayar cukai untuk membayar cukai dari luar. Di Jepun, kerajaan prefektur telah mencadangkan cukai luaran standard bagi cukai perniagaan tempatan. Di bawah...

Undang-undang perakaunan

Undang-undang am yang mengawal institusi perakaunan kebangsaan berkaitan dengan aktiviti kewangan negara, terutamanya mengenai pendapatan, perbelanjaan, kontrak, dsb., Dan bayaran, perubahan, pindaha...

rizab turun naik harga

Selaras dengan Perkara 53 Undang-undang Langkah Khas Cukai (Diisytiharkan pada tahun 1957), syarikat yang merupakan syarikat pemfailan biru boleh membuat rizab bagi inventori dan sekuriti untuk pemil...

Cukai tambahan

Ia adalah beban ekonomi yang dikenakan sebagai sekatan pentadbiran untuk pelanggaran kewajipan untuk melaporkan dan menahan cukai berkenaan dengan cukai negara dengan kaedah pulangan cukai atau cukai...

pengecualian li mit

Dalam cukai pendapatan dan cukai penduduk, ia merujuk kepada had cukai jika ia melebihi jumlah pendapatan tertentu. Cukai minimum ke atas cukai pendapatan adalah Potongan asas , Potongan pasangan,...

asas cukai

Salah satu keperluan cukai. Keperluan untuk pembayar cukai untuk membayar amaun cukai akhir dipanggil keperluan percukaian. Pembayar cukai ), Objek yang boleh dikenakan cukai atau harta yang dikena...

Cukai bahan api

Secara umum, cukai minyak yang tidak menentu, yang merupakan cukai yang dikenakan ke atas minyak yang tidak menentu, dan cukai jalan tempatan secara amnya dirujuk sebagai cukai petrol. Bekas cukai na...