kategori Perakaunan & Pengauditan

Cukai bahan api

Secara umum, cukai minyak yang tidak menentu, yang merupakan cukai yang dikenakan ke atas minyak yang tidak menentu, dan cukai jalan tempatan secara amnya dirujuk sebagai cukai petrol. Bekas cukai na...