kategori Kewangan

ADR

Singkatan untuk penerimaan deposit Amerika. Saham alternatif bagi saham asing yang digunakan apabila saham asing dikendalikan di pasaran sekuriti AS. Pada umumnya, terdapat banyak masalah dalam menge...

Bon (kewangan)

Singkatan untuk bon asing, juga dikenali sebagai bon asing. Dikeluarkan dalam mata wang asing (mata wang selain daripada mata wang rumah), tidak kira sama ada penerbit adalah pemastautin atau bukan p...

Nikkei 225

stok Harga. Harga saham adalah harga yang dibentuk oleh pasaran sekunder dan didagangkan di setiap bursa saham. Ciri harga saham Harga saham ditentukan oleh hubungan penawaran dan permintaan. Iait...

indeks pasaran saham

Terdapat indeks harga borong dan indeks harga pengguna sebagai petunjuk untuk mengetahui tahap dan turun naik harga keseluruhan, bukan pergerakan produk, produk dan harga perkhidmatan individu. Denga...

Bon dengan hak pembelian saham

Bon yang diberikan hak pembelian saham. Sijil yang memberikan hak pembelian saham dipanggil waran, jadi ia juga dipanggil bon jaminan. Hak untuk membeli saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham...

pelaburan saham

Pelaburan saham bermaksud membeli saham, yang bermaksud melabur dalam stok yang dikeluarkan oleh syarikat untuk menjadi pemegang saham dan memperoleh hak pemegang saham. Hak pemegang saham termasuk h...