kategori Kewangan

Harta kepercayaan

Apabila seorang pelanggan mengamanahkan pemegang amanah kepada pemegang amanah, harta yang pengunderaitannya dibenarkan. Undang-undang Perniagaan Amanah membatasi harta pemegang amanah kepada monetari...

koperasi kredit

Nama yang betul disingkat sebagai persatuan koperasi kredit, amanah. Sebuah institusi kewangan untuk perusahaan kecil dan sederhana, salah satu persatuan koperasi perusahaan kecil dan sederhana. Dari...

pewaris pewaris

Seseorang yang harus menjadi ahli waris jika warisan bermula seperti yang berlaku. Hak warisan yang dimiliki oleh pewaris waris adalah hak-hak yang tidak pasti yang hilang oleh kemunculan ahli waris k...

institusi kewangan kerajaan

Sebuah institusi kewangan sebuah perbadanan awam yang sepenuhnya atau sebahagiannya ditubuhkan oleh suatu pelaburan kerajaan, yang ditubuhkan di bawah undang-undang khas. Buat pinjaman mengikut pelaks...

Bon jaminan kerajaan

Bon yang dijamin oleh kerajaan untuk penebusan dan pembayaran faedah prinsipal. Bon dasar tersingkat. Jenis hutang awam . Selepas perang, ia dikeluarkan sejak tahun 1953. Setiap tahun fiskal , jumlah...

Persatuan Koperasi Pertanian Bantuan Bersama di seluruh negara

Singkat sebagai Concord. Agensi pusat projek bantuan bersama persatuan koperasi pertanian . Ditubuhkan pada tahun 1951. Ketika koperasi pertanian menerima kontrak bantuan bersama dari para anggota, me...

institusi kewangan pendeposit

Gaya lama institusi kewangan kecil yang membuat pinjaman dengan mudah sebagai tambahan kepada pertukaran emas dan perak selepas ratu China. Pertubuhan perkongsian tanpa had orang kaya minoriti menyert...

Anggaran kasar

Jumlah belanjawan, jumlah anggaran keseluruhan. Penyusunan bajet yang mencatatkan jumlah hasil dan perbelanjaan, yang tidak meluluskan jumlah anggaran bersih yang hanya mengimbangi perbezaan dengan me...

mengimbangi

Jika pemungut mempunyai jenis tuntutan yang sama terhadap peminjam, kewajipan itu hendaklah dipadamkan sebanyak jumlah yang sama (505 Kod Awam atau kurang). Untuk dapat membatalkan satu sama lain, ada...

peningkatan modal

Meningkatkan jumlah modal di syarikat saham . Peningkatan modal, yang bermaksud bahawa syarikat secara langsung menimbulkan dana dengan pembiayaan, bukan dengan meminjam oleh institusi kewangan, dibua...

Pengabaian warisan

Petunjuk kesediaan untuk mewarisi keengganan oleh waris selepas warisan bermula. Ia ditubuhkan sebagai pertimbangan kes kewajipan berlebihan warisan, tetapi ia juga digunakan untuk mencegah pengagihan...

Hakcipta betul

Kedua-dua tuntutan penebusan. Hak untuk mengenakan amaun tetap (jumlah wang tambahan) dan bukannya pembayaran kepada bekas (crawler, endorser, dll.) Yang ada ketika pemilik bil atau cek ditolak pembay...

Steuerstaat

Negara yang memperoleh pendapatan untuk menyokong perbelanjaan negara dengan cukai dari sektor swasta pada prinsipnya. Dalam kerajaan feudal · monarki mutlak, isi rumah dan kewangan raja tidak dibezak...

Teori insurans cukai

Salah satu teori berdasarkan hak perpajakan negara. Saya menganggap kerajaan sebagai penjaga, penanggung insurans kehidupan, harta dan tingkah laku ekonomi rakyat, merawat rakyat sebagai diinsuranskan...

Warisan bunuh diri

Kedua warisan dan warisan subrogasi. Apabila pewaris atau adik-beradik atau adik-beradik atau adik-beradik itu kehilangan hak warisan dengan kematian, pengecualian dan kehilangan kelayakan pewarisan s...

Akaun Khas Bantuan Kumpulan Bantuan Jepun

Akaun Khas yang ditubuhkan untuk tujuan menguruskan tujuan pembayaran (dana balik) untuk membayar bantuan AS ke Jepun oleh dana Garioa , dana Erou dll. <Kestabilan ekonomi dan pembinaan semula>....

Tidak berdosa

Dalam hal kenakalan cukai, apabila ada permintaan untuk pembayaran tetapi belum diserahkan sepenuhnya, prosedur pengumpulan paksa dilakukan oleh otoritas pajak. Berdasarkan Undang-undang Pengumpulan C...

lejar

Ini bermakna lejar nama peribadi yang mencatatkan kredit dan kewajipan dalam buku perakaunan khusus untuk Jepun yang digunakan oleh penduduk bandar zaman Edo. Sejak zaman Meiji, nilai penggunaannya te...

Pinjaman Daimyo

Semasa tempoh Edo, pinjaman emas dan perak kepada klan Daimyo oleh syarikat kewangan utama (penduduk bandar) seperti pertukaran buku, dan pemberi pinjaman. Ia dilihat dari era Edo awal, tetapi menjadi...

Taiyo Bank [sha]

Ditubuhkan sebagai ibu tahun 1940, integrasi syarikat bawah air, pendahulu Jepun adalah pendahulu. Sejak itu, bergabung dengan 24 syarikat yang tidak berpengalaman, dinamakan semula sebagai akhir Jepu...