kategori Kewangan

saham boleh tukar

Saham dengan hak tempahan boleh tukar atau stok dengan peruntukan penukaran mandatori (Perkara 108 Undang-undang Syarikat) yang dibenarkan untuk menukar kepada jenis saham lain apabila beberapa jenis...

spekulasi

Transaksi yang bertujuan untuk memperoleh margin keuntungan dengan menggunakan turun naik dalam nilai pasaran stok dan barangan. Baru-baru ini kadar pertukaran juga dianggap sebagai sasaran spekulasi....

penasihat pelaburan

Sebuah syarikat yang memberikan nasihat kepada pelabur atau yang bertanggungjawab untuk pengurusan aset. Di Jepun, bermula dari penguatkuasaan Akta Perniagaan Penasihat Pelaburan pada November 1986, p...

dana amanah pelaburan, dana bersama

Sistem di mana dana yang dikumpulkan dari sebilangan besar pelabur diedarkan kepada pelabur oleh pentadbir dengan pengalaman pengurusan profesional terutamanya dengan melabur dalam sekuriti. Walaupun...

Shigeru Naraya

Perniagaan perdagangan dalam tempoh Edo. Umumnya dikenali sebagai Shigeru Nara. Nama akhir adalah Encik Kanda, kita panggil generasi Shigeru Yanemon bergantian. Dari awal saya tinggal di Pulau Edo She...

Pesanan pasaran

Tentukan hanya saham dan kuantiti terlebih dahulu dalam perdagangan sekuriti dan sebagainya, dan biarkan harga untuk prestasi pasaran dengan kaedah pesanan konsainan. Perjanjian itu adalah lebih mudah...

Bubble Sea Selatan

Krisis mengenai spekulasi yang berlaku di England pada permulaan abad ke-18. Syarikat Nankai yang diasaskan pada tahun 1711, harga saham meningkat dengan ketara kerana ia diberi hak eksklusif perdagan...

Nippon Securities Finance Co., Ltd. [Saham]

Yang terbesar dalam kewangan sekuriti. Ditubuhkan pada tahun 1927 sebagai pengganti Timur. Selepas Tokyo Securities, menukar namanya kepada syarikat semasa pada tahun 1949. Terutama terlibat dalam pin...

Deposit rizab cukai

Deposit untuk mengumpul dana untuk pembayaran cukai bagi penduduk pokok dan warganegara sehingga tempoh pembayaran cukai. Dilaksanakan pada tahun 1949. Bayaran balik adalah terhad kepada pembayaran cu...

Pembayaran dividen

Oleh kerana dividen korporat dibayar kepada para pemegang saham pada akhir setiap tempoh penyelesaian, adalah biasa bagi harga saham untuk menjadi lebih murah seperti dividen pembayaran selepas itu. D...

dividen

Dividen tunai dalam dividen keuntungan syarikat. Mengikut jumlah pelaburan dalam syarikat usaha sama, sebuah syarikat saham bersama, dan sebuah syarikat usaha sama, pada dasarnya syarikat saham akan d...

pendapatan dividen

Pendapatan seperti dividen saham dan bahagian hasil amanah pelaburan sekuriti. Terdapat potongan cukai untuk mengelakkan cukai berganda dengan cukai korporat. Hanya disemak semula cukai komprehensif s...

Kumpulan sindiket pengunderaitan

Suatu sindiket yang dibentuk oleh institusi kewangan, syarikat sekuriti, dan lain-lain untuk menjalankan bon korporat, stok, dll. Ia disingkat sebagai satu kumpulan. Perkongsian keuntungan dan kerugia...

saham biasa

Sekiranya jenis tertentu saham diberi keutamaan atau status subordinat kepada jenis saham lain, seperti pengagihan keuntungan, pengagihan aset baki, dan sebagainya, saham standard. Secara amnya ia bol...

keseimbangan perdagangan yang tidak kelihatan

Satu istilah kolektif yang merujuk kepada transaksi selain daripada urus niaga komoditi dalam imbangan pembayaran tidak termasuk urus niaga modal. Tambang, bayaran perkapalan, yuran insurans penghanta...

Pariti statutori

Di bawah sistem institusi, jumlah logam yang terkandung dalam mata wang asasnya ditentukan oleh undang-undang, tetapi ini bermakna nisbah antara negara-negara kuantiti bersih yang terdapat dalam unit...

Diberikan dolar

Dolar yang menyimpan kuasa beli tidak berubah dengan menukar gred wang dan berat emas mengikut turun naik harga. I. Idea yang dicadangkan oleh Fischer dan rakan-rakan dalam tempoh kemelesetan AS pada...

wang panas

Dana jangka pendek yang memindahkan di peringkat antarabangsa. Dana terapung yang bergerak di pasaran kewangan antarabangsa disebabkan oleh perbezaan kadar faedah dan mengejar margin akibat turun naik...

Pulangan wang ini

Kedua-dua buku itu kembali. Dagangan hartanah dengan perjanjian belian semula (Okkatsuki) yang berlaku pada Zaman Pertengahan. Malah tanah yang kita jual boleh dikembalikan pada bila-bila masa dengan...

Stok tanpa hak mengundi

Ia juga dipanggil saham tidak mengundi. Pada masa lalu, ia terhad kepada saham pilihan untuk dividen keuntungan di bawah Undang-undang Perdagangan Jepun, tetapi disebabkan pindaan kepada Kod Perdagang...