kategori Kewangan

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. [Saham]

Ditubuhkan pada tahun 2001, disebabkan oleh penggabungan Insurans Kebakaran Sumitomo Kaika dan Insurans Kebakaran Mitsui Kaiho . Pemimpin industri membangunkan pengurusan risiko yang komprehensif. Kom...

Millea Holdings Co., Ltd.

Syarikat insurans harta terbesar. Pada April 2002, sebuah syarikat induk bersama yang ditubuhkan oleh integrasi pengurusan Insurans Kebakaran Tokio Marine dan Nichido Fire and Marine Insurance. Ia tel...

Insurans Kebakaran Tokio Marine & Nichido [Saham]

Syarikat insurans harta terbesar. Ditubuhkan pada Oktober 2004 sebagai sebuah syarikat teras Millea Holdings, sebuah syarikat pegangan yang ditubuhkan oleh integrasi pengurusan Tokio Marine Insurans K...

Meiji Yasuda Life Insurance [Syarikat Bersama]

Syarikat insurans hayat utama domestik. Pada Januari 2004, Insurans Hayat Bersama dan Insurans Hayat Yasuda telah digabungkan dan syarikat bersama dilahirkan. Selain daripada kerosakan insurans harta...

Mark Tucker

Tajuk kerja Ahli perniagaan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AIA Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Prudential Asia Bekas Pengerusi Majlis Insurans Hayat Hong Kong Negara Kewarganegaraan United Kingdom...

aktuari

Pakar aktuari, yang bertanggungjawab untuk mengira kematian, kadar kemalangan, dan lain-lain, mengira premium, menilai rizab, mengira dividen pemegang polisi, dan lain-lain berdasarkan statistik mate...

ditinggalkan

Ini bermakna bahawa orang yang diinsuranskan insurans maritim memindahkan semua hak kepada syarikat insurans untuk tujuan insurans dan memperoleh hak untuk menuntut jumlah keseluruhan insurans. Sebag...

Kumpulan Insurans Mitsui Sumitomo

Insurans yang mengimbangi kerosakan yang disebabkan semasa pengangkutan kargo yang diangkut di Jepun. Dalam erti kata yang luas, ia termasuk insurans laut, darat dan udara, tetapi biasanya difahami d...

Peraturan pinjaman yang besar

Langkah-langkah yang dilaksanakan sejak Disember 1974 berdasarkan laporan Jawatankuasa Penyelidikan Sistem Kewangan, badan penasihat Menteri Kewangan, dari perspektif pengurusan bank yang kukuh dan p...

Insurans perjanjian nilai

Jenis insurans kebakaran. Dalam insurans kebakaran biasa, kaedah pampasan berkadar (jumlah insurans dimasukkan dalam jumlah kerosakan Nilai insurans Jumlah insurans dibayar sebagai wang insurans),...

Perbelanjaan perubatan keluarga

Salah satu manfaat dalam insurans perubatan pekerja (insurans perubatan tidak termasuk insurans kesihatan kebangsaan). Hasratnya adalah untuk membayar balik sebahagian daripada perbelanjaan perubatan...

insuran kesihatan

Sistem insurans untuk tujuan menyediakan rawatan perubatan atau perbelanjaan perubatan kepada pelanggan (orang yang diinsuranskan) atau keluarga mereka (orang yang bergantung). Insurans swasta boleh...

Persatuan insurans kesihatan

Sebuah organisasi yang menjalankan perniagaan insurans kesihatan di samping kerajaan berdasarkan Undang-undang Insurans Kesihatan. Majikan penubuhan perniagaan 300 atau lebih pekerja (sebenarnya, lebi...

Insurans Kesihatan Kebangsaan

Jenis insurans sosial yang berasaskan Undang-undang Insurans Kesihatan Kebangsaan (diisytiharkan pada tahun 1958, dikuatkuasakan pada tahun 1959) dan memberi faedah dalam kes penyakit, kecederaan, mel...

Persatuan Bantuan Bersama Perkhidmatan Awam Kebangsaan

Ahli-ahli kakitangan kepunyaan masing-masing kementerian dan agensi berdasarkan Akta Persatuan Bantuan Bersama Perkhidmatan Awam Kebangsaan (1958), dan kakitangan lain seperti JR , NTT , Jepun Tembaka...

Elaun kecederaan dan sakit

Satu jenis manfaat insurans perubatan. Ia mendapat faedah apabila anda tidak dapat menjalani kerja kerana sakit atau rawatan kecederaan dan anda tidak boleh menerima ganjaran. Di samping insurans kesi...

Sistem pembayaran perbelanjaan perubatan

Kedua-dua sistem pembayaran ganti rugi perubatan. Secara umum, terdapat perbelanjaan pampasan perubatan (faedah wang) dan faedah rawatan perubatan (faedah dalam bentuk) sebagai satu kaedah manfaat per...

Sistem beban perbelanjaan perubatan yang tinggi

Dalam rawatan perubatan insurans perubatan, apabila jumlah pembayaran sendiri satu bulan menjadi mahal dan melebihi amaun yang telah ditetapkan, amaun lebihan itu akan dibayar balik oleh syarikat insu...

Sistem penebusan

Ia dipanggil bayaran penebusan. Jenis kaedah manfaat insurans perubatan, membayar yuran perubatan penuh kepada institusi perubatan apabila menerima rawatan perubatan, dan kemudian membayar balik darip...

Majlis Insurans Perubatan

Majlis ditubuhkan pada tahun 1992 <Akta untuk menyemak semula sebahagian daripada undang-undang insurans kesihatan dan lain-lain> dan <Perintah pembaharuan sebahagian daripada organisasi Keme...