kategori Kewangan

Taiyo Life Insurance Company [Syarikat Bersama]

Insurans hayat pertengahan bersaiz bebas. Ditubuhkan di Nagoya sebagai Insurans Hayat Nagoya pada tahun 1893. 1908 Memindahkan ibu pejabat ke Tokyo dan menamakan semula nama syarikat sekarang. 1948 Ba...

Chiyoda Life Insurance [Syarikat Bersama]

Insurans hayat bebas adalah salah satu daripada lapan syarikat utama, tetapi perniagaannya runtuh pada tahun 2000. Pada tahun 1904, adik lelaki Yuzichi Fukuzawa, Kununosuke Kadeno, menubuhkan Chiyoda...

Toho Life Insurance [Syarikat Bersama]

Ditubuhkan sebagai insurans inskripsi (saham) oleh Yamagata Yoro dan lain-lain pada tahun 1898. Pada tahun 1925 dinamakan semula untuk draf pertama insurans. November 1947 Baru ditubuhkan sebagai Syar...

Nissan Life Insurance [Syarikat Bersama]

Insurans hayat pertama yang rosak. Ditubuhkan sebagai Taipei Life Insurance Co., Ltd. pada tahun 1909. Ia memasuki bawah payung Nissan Konzerunu pada tahun 1940 dan dinamakan semula sebagai Nissan Lif...

Insurans hayat kumpulan Jepun [saham]

Kehadiran perintis insurans kumpulan . Insurans hayat bersaiz sederhana. Untuk tujuan penyebaran insurans kumpulan pada tahun 1934, Persatuan Industri Persekutuan Negara (sekarang Nikkeiren) menubuhka...

Fukoku Life Insurance [Syarikat Bersama]

Insurans hayat median sistem bekas Nezu. Pada tahun 1923 Yoshida Yoshida, seorang pelajar dari Keiichiro Nezu menubuhkan sebuah syarikat insurans polisi Fukoku. 1945 Berubah kepada nama syarikat semas...

Sumitomo Kaiho Fire Insurance Co., Ltd.

Ia dikenali sebagai Syarikat Insurans Sumitomo utama. Insurans Osaka ditubuhkan pada tahun 1893 oleh sukarelawan peniaga tembaga dan peniaga di Kansai, dinamakan semula asap api maritim Osaka pada tah...

Nippon Fire & Marine Insurance Co., Ltd. [Saham]

Beliau dikenali sebagai syarikat bukan-konglomerat bukan hayat. Ditubuhkan sebagai syarikat insurans kebakaran di Jepun pada tahun 1892 oleh orang berpengaruh di dunia perniagaan Osaka. Insurans kebak...

Chiyoda Fire & Marine Insurance Co., Ltd. [Saham]

Walaupun ia merupakan penanggung insurans bukan hayat bersaiz sederhana Toyota Motor Company, ia bergabung dengan Daito-kyo Fire & Disaster Marine Insurance pada tahun 2001 dan ia dinamakan semula...

Nichido Fire and Marine Insurance [Saham]

Penanggung insurans bukan bersaiz sederhana bersaiz semi-Furong. Ditubuhkan sebagai insurans api filem mudah alih Jepun khusus dalam insurans yang meliputi 1914 bulan. 1944 Insurans Kebakaran Toho ber...

Daito-ken Fire & Marine Insurance Co., Ltd. [Saham]

Nomura Securities (kini Nomura Holdings ) adalah syarikat insurans bukan bersaiz sederhana, digabungkan dengan Chiyoda Fire and Marine Insurance 2001, dinamakan semula sebagai Aioi Insurance. Ditubuhk...

Sony Life Insurance Co., Ltd.

Kehadiran perintis insurans hayat asing yang diasaskan, yang ditubuhkan pada tahun 1979 sebagai Sony Prudential Life Insurance, oleh pelaburan separuh milik Sony dan Prudential Inc. di Amerika Syarika...

margin kesolvenan

Ini adalah nilai berangka lebihan pembayaran syarikat insurans, yang merupakan penunjuk yang memperlihatkan kelebihan syarikat. Nisbah dikira dengan andaian risiko sebagai penyebut, nilai keseluruhan...

Aflac [Syarikat]

Syarikat induk di Amerika Syarikat yang mempunyai kaitan dengan syarikat insurans dan syarikat penyiaran. Nama syarikat ialah American Family Life Assurance Company of Columbus. Ditubuhkan pada tahun...

insurans hayat berubah-ubah

Syarikat insurans hayat mengendalikan wang pembayaran balik insurans, wang faedah kematian, dan sebagainya pada stok dan lain-lain dalam akaun berasingan yang berasingan daripada insurans kadar tetap,...

insurans perdagangan antarabangsa

Insurans yang dilakukan peniaga telah membayar premium insurans dan kerajaan beroperasi dengan perakaunan khusus. Apabila koleksi yuran eksport menjadi sukar disebabkan oleh situasi yang tidak dijangk...

Perbadanan Perlindungan Pihak Berkuasa Insurans

Apabila syarikat insurans runtuh, sebagai tambahan untuk membiayai syarikat insurans pelepasan untuk memindahkan kontrak insurans dengan lancar, jika syarikat pelepasan itu tidak dijangka muncul, kont...

Citigroup [Syarikat]

Sebuah syarikat yang ditubuhkan melalui penggabungan Citicorp dan kumpulan pelancong pada bulan Oktober 1998. Citibank, anak syarikat perbankan, diasaskan di New York pada tahun 1812 dan mengembangkan...

Aioi Insurance [saham]

Ditubuhkan pada tahun 2001, disebabkan oleh penggabungan Daito- kyo Fire dan Insurans Marin dan Chiyoda Bomba dan Insurans Marin. Kami memberi tumpuan kepada kawasan metropolitan dan kawasan pusat. Pe...

NIPPONKOA Insurance Co., Ltd.

Sebuah syarikat insurans bebas bersepadu yang ditubuhkan pada tahun 2001 melalui penggabungan Insurans Nippon Fire & Marine dan Kowa Fire Marine Insurance. Saya intim dengan kumpulan UFJ dengan ku...