kategori Kewangan

Insurans kredit

Terdapat insurans jaminan identiti dan insurans kredit, dan di Jepun ia biasanya merujuk kepada bekas. Yang pertama adalah untuk mengkompromikan kerosakan majikan akan menderita kerana pencurian atau...

Syarikat Insurans Kehidupan Sumitomo [Syarikat Bersama]

Syarikat Insurans Hayat Sumitomo. Ke-4 dalam industri. Ditubuhkan pada tahun 1907 sebagai Hinode Life Insurance Co., Ltd. Diperolehi oleh Sumitomo Zaibatsu pada tahun 1925. Pada tahun 1926 dinamakan s...

insurans hayat tulen

Insurans yang membayar wang insurans disebabkan insured yang hidup untuk tempoh tertentu, terhadap insurans mati . Untuk kematian setengah, semua atau sebahagian daripada premium insurans yang dibayar...

insurans hayat

Insurans hayat yang membayar jumlah saksama yang telah ditetapkan yang ditentukan apabila insured mati dalam tempoh insurans atau apabila ia dapat bertahan sehingga matang. Ia adalah kombinasi insuran...

Kepercayaan insurans hayat

Sebuah amanah yang menerima tuntutan insurans hayat sebagai harta amanah untuk menghalang perbelanjaan benefisiari insurans. Satu jenis amanah tuntutan wang . Syarikat amanah yang dinyatakan oleh peme...

insurans kapal

Ia membentuk insurans maritim dengan insurans kargo , ia merupakan sistem penting untuk pengangkutan maritim dan aktiviti maritim lain. Mengimbangi kerosakan kapal yang disebabkan oleh bahaya laut sep...

Syarikat bersekutu

Kedua-dua syarikat insurans bersama. Ini adalah persatuan yang bertujuan untuk insurans bersama, bukan kesatuan insurans bersama. Berdasarkan Undang-Undang Perniagaan Insurans, dana lebih daripada 30...

insurans bersama

Mereka yang ingin insurans secara langsung membentuk kumpulan dan saling menginsuranskan. Tidak seperti insurans komersial oleh sebuah syarikat, orang yang diinsuranskan adalah penanggung insurans pad...

insurans bukan hayat

Insurans untuk melengkapkan kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan yang tidak sengaja. Kanun Perdagangan dan Undang-undang Perniagaan Asing Jepun menetapkan insurans secara berasingan untuk insuran...

Dai-ichi Syarikat Insurans Hayat (Syarikat Bersama)

Syarikat insurans hayat bebas. Di sebelah Nippon Life Insurance Co. , Ltd. ke-2 dalam industri. Yoshio Yano [1865-1951] yang bersara dari bahagian insurans pertama Kementerian Pertanian dan Perdaganga...

Insurans hayat [syarikat bersama]

Syarikat insurans hayat bersaiz lama yang berpangkalan di Kawasaki. Ditubuhkan sebagai Nikka Life Insurance Co., Ltd. oleh Zon Kewangan Kawasaki pada tahun 1914. Dilahirkan pada tahun 1929 dan bergabu...

insurans kumpulan

Insurans hayat yang secara komprehensif mengamankan lebih daripada beberapa kumpulan yang diinsuranskan di kawasan / kumpulan kerja yang sama seperti syarikat, pejabat kerajaan, sekolah, dll. Dengan s...

insurans jangka

Insurans hayat yang insuransnya dibayar hanya apabila insured mati dalam tempoh tertentu. Ia adalah jenis insurans kematian terhadap insurans hayat . Apabila masih hidup hingga matang, premium insuran...

Menerima bil

Perbuatan pembayar bil pertukaran menanggung kewajipan untuk membayar bil jumlah pertukaran. Ia berdasarkan kepada kaedah menandatangani diri atau menandatangani dan menjejaskan ruangan pengunderaitan...

Nissan Kozerun

Kedua-dua Ayukawa zaibatsu. Yushuke Ayukawa menamakan semula industri Jepun sebagai penerima industri perlombongan Kuhara (yang diasaskan oleh Kunohara Kunosuke ) pada tahun 1928, dan membentuk Konzer...

Syarikat Insurans Hayat Nippon [Syarikat Bersama]

Syarikat insurans hayat terbesar di dunia. Pada tahun 1889 idea Yusaburo Hirose, mengasaskan Nippon Life Insurance Co., Ltd. oleh orang perniagaan Kansai. Dirombak semula menjadi syarikat saham pada t...

Undang-undang pampasan kemalangan pertanian

Insurans sosial, kaedah asas untuk sistem bantuan bersama pertanian (1947). Undang-undang insurans pertanian tradisional dan undang-undang insurans ternakan yang disatukan. Projek-projek semasa termas...

Insurans pertanian

Insurans terhadap kerosakan tanaman pertanian, haiwan domestik, kepompong sutera dan lain-lain. Insurans nasional diperlukan untuk insurans pertanian yang mudah terdedah kepada bencana alam. Terdapat...

Insurans liabiliti

Jumlah insurans adalah nilai tujuan kontrak insurans ( Nilai insurans Kontrak insurans bukan hayat kurang daripada Nilai insurans adalah Kontrak insurans Ia adalah harga pada masa itu di tempat s...

buruh hari

Pekerja yang bekerja dalam kontrak harian. Upah adalah gaji harian. Walaupun perlindungan undang-undangnya tidak mencukupi berbanding pekerja tetap, insurans pekerjaan dan insurans kesihatan dikenakan...