kategori Kewangan

insurans hayat perkhidmatan rumah

Insurans kebangsaan berasaskan Akta Insurans Hayat Ringkas (1949). Ditubuhkan pada tahun 1916. Pejabat pos di seluruh negara direkrut di bawah bidang kuasa Japan Post Corporation (asalnya Perkhidmatan...

Insurans mudah

Secara amnya merujuk kepada insurans kecil yang menggunakan penyiasatan, pembayaran ansuran dan sistem kutipan. Ia sering merujuk kepada insurans hayat yang mudah .

Pencen sumbangan

Anuiti yang membayar perbelanjaan yang diperlukan untuk pembayaran anuiti sebagai yang diinsuranskan. Premium insurans dikira berdasarkan matematik insurans, dan mereka akan disumbangkan untuk jangka...

insurans risiko nuklear

Istilah generik untuk insurans yang melengkapkan pelbagai kerosakan yang disebabkan oleh bahaya nuklear . Biasanya, insurans kekayaan nuklear bagi reaktor kuasa nuklear dan insurans liabiliti ganti ru...

insurans penerbangan

Istilah generik untuk insurans yang melengkapkan kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan yang berkaitan dengan pesawat. (Insurans pesawat, insurans pengangkutan udara), yang berdasarkan liabiliti un...

bantuan awam

Sistem insurans hayat berdasarkan dana awam apabila tiada aset, keupayaan, pendapatan yang mencukupi untuk mengekalkan kehidupan terendah, dan walaupun sistem keselamatan sosial lain tidak dapat memba...

kewajipan untuk pendedahan

Apabila kontrak insurans diselesaikan, pemegang polisi atau pihak berinsurans wajib memberitahu syarikat insurans perkara-perkara penting yang diperlukan untuk mengukur kadar kejadian kemalangan dalam...

Kesatuan Insurans Kesihatan Negara

Kesatuan penanggung insurans yang dianjurkan sebagai ahli orang yang terlibat dalam jenis perniagaan atau kerja yang sama dan ahli keluarga hanya apabila tidak ada halangan kepada perniagaan insurans...

Pencen individu

Sesuatu yang dibayar sendiri. Membayar dana kepada syarikat insurans hayat dan bank dan menerima mereka sebagai pencen apabila mereka mencapai usia tertentu. Dalam jenis simpanan, tempoh untuk menerim...

Insurans Kanak-kanak

Istilah generik untuk insurans nyawa yang anaknya diinsuranskan. Gabungan insurans hayat kanak-kanak dan insurans hayat biasa ibu bapa adalah perkara biasa. Bergantung kepada penggunaan wang insurans...

insurans pekerjaan

Berdasarkan Undang-undang Insurans Pekerjaan (1974 yang digubal pada tahun 1975) yang dikuatkuasakan bagi pihak Akta Insurans Pengangguran , kami akan menyediakan faedah yang perlu sekiranya penganggu...

reinsurans

Insurans bertujuan untuk membuat syarikat insurans lain mengambil alih sebahagian atau semua tanggungjawab insurans yang diambil oleh penanggung insurans dari kontraktor. Penanggung insurans boleh men...

CIF

Shifu. Singkatan untuk kos, insurans dan fret. Bermakna syarat insurans premium termasuk syarat. Ini adalah salah satu syarat dagangan perdagangan asing, iaitu cara penjual membayar semua kos kepada n...

insurans pengangguran

Jenis insurans sosial. Dalam kes di mana kerajaan, organisasi awam, majikan, dan pekerja masing-masing mempunyai dana yang terkumpul, pekerja menganggur, dan mereka tidak dapat masuk ke dalam profesi...

insuran kereta

Insurans untuk melengkapkan kerosakan yang disebabkan oleh pemilikan, penggunaan dan pengurusan kereta (termasuk basikal bermotor). Terdapat insurans kerosakan ganti rugi kereta (insurans liabiliti ke...

insurans yang perlu dibayar semasa kematian

Insurans hayat membayar wang insurans akibat kematian orang yang diinsuranskan . Oleh itu, apabila masih hidup hingga matang, wang insurans tidak dibayar. Insurans tempoh dengan tempoh insurans tetap...

Kolej Insurans Sosial

Sebuah institusi Agensi Insurans Sosial yang menjalankan latihan bagi pekerja-pekerja mengenai hal ehwal insurans sosial termasuk pencen nasional. Ia terletak di Setagaya-ku, Tokyo. Ditubuhkan pada ta...

semua risiko rumah asuransi rumah

Di samping insurans kebakaran untuk rumah dan harta isi rumah mereka, insurans yang mengumpul kerosakan keselamatan oleh beberapa bahaya lain dengan satu polisi insurans. Ia dikeluarkan di Jepun pada...

insurans kemalangan

Dalam insurans am, ia adalah istilah generik untuk pelbagai insurans selain insurans kebakaran tradisional, insurans maritim, insurans pengangkutan. Pada masa ini beroperasi di Jepun adalah insurans k...

insurans nilai pengganti

Insurans yang mengkompensasi harga yang dapat diperoleh semula sekalipun harga naik untuk harta yang rosak. Nama sebenar adalah insurans nilai penggantian. Insurans kerosakan biasa berdasarkan harga p...