kategori Kewangan

Bahagian warisan

Apabila terdapat beberapa ahli waris, ia bermakna untuk mengedarkan warisan kepada waris ini. Sekiranya terdapat beberapa pewaris, harta yang diwarisi akan menjadi milik umum selepas permulaan warisa...

wasiat

Memberi harta kepada orang lain secara percuma oleh kehendak. Hadiah Adalah perbuatan pendahuluan pemberi dan merupakan kontrak dengan penerima, tetapi wasiat menjadi berkuatkuasa selepas kematian...

Legitime

Ini merujuk kepada warisan tertentu yang dijamin akan diperoleh oleh pewaris, dan ia tidak boleh dilanggar oleh hadiah atau bequest yang dibuat oleh si mati. Sistem penyerahan secara historis berasal...

Pencen yang selamat

Manfaat pencen dibayar kepada keluarga yang kehilangan nyawa yang telah hidup dalam hubungan dengan orang yang meninggal dunia. Dalam sistem pencen awam Jepun, pencen asas sejati yang dibayar melalui...

pencen

Ia adalah jenis manfaat persaraan yang dibayar berdasarkan pelbagai jenis undang-undang persatuan bantuan bersama, dan ia dibayar dari masa persaraan hingga kematian bagi orang yang mempunyai tempoh p...

Tabung Pencen Negara

Sistem pencen yang dibayar kepada orang yang bekerja sendiri dengan menambahnya kepada pencen asas umur. Sebagai tambahan kepada pencen kebangsaan serta pencen kebajikan ( insurans pencen kebajikan ),...

Agensi Insurans Sosial

Kementerian Kesihatan, Buruh dan Kebajikan (bekas Kementerian Kesihatan dan Kebajikan) menyelia pentadbiran insurans kesihatan dikawal kerajaan, insurans marin, insurans pencen kebajikan, perniagaan p...

Anuiti kehidupan

Pencen hidup atau nyawa. Insurans pencen merujuk kepada anuiti yang dibayar untuk seumur hidup terhadap pelan pencen manfaat jangka panjang. → Sistem pencen

Pencen kecacatan

Jenis manfaat insurans pencen. Apabila pekerja menjadi kurang upaya, pencen dibayar mengikut tahap ketidakupayaan. Manfaat diteruskan sehingga tempoh kemalangan atau pencen tua diterima, dan mempunyai...

elaun persaraan

Jumlah yang perlu dibayar dari majikan kepada majikan sekiranya berlaku kehilangan hubungan pekerjaan. Terdapat kes pencen ( pencen persaraan ) dalam beberapa kes. Ia adalah unik untuk Jepun, dilihat...

Sistem bantuan bantuan elaun persaraan SME

Sistem pembayaran persaraan berdasarkan Akta Mutual Aid (1959). Majikan perusahaan kecil dan sederhana dengan 300 pekerja kurang kerap bekerja (tetapi kurang daripada 100 orang dalam perniagaan borong...

Pencen larasan

Nama biasa manfaat pencen yang dibayar oleh dana pencen pekerja. Kumpulan Wang Pencen Kebajikan telah ditubuhkan pada tahun 1966 untuk menyesuaikan Pencen Pekerja ( Insurans Pencen Pekerja ) dan pence...

tontine

Sistem pencen yang dicipta oleh Tonti Tonti Itali pada abad ke-17. Kami secara meluas merekrut pelaburan modal kecil, mengumpul dana yang besar, kumpulan mengikut kumpulan umur pelabur, membayar bunga...

Sistem pencen

Satu sistem yang membayar sejumlah wang tetap setiap tahun untuk menjamin kehidupan parti-parti dan keluarga-keluarga yang hilang akibat kecacatan, usia tua, kematian. Bagaimanapun, terdapat pencen pe...

Pencen petani

Pencen yang ditubuhkan oleh Akta Dana Pencen Peladang (1970) ditubuhkan bagi tujuan memudahkan jaminan persaraan petani dan fasilitasi pertanian dan rasionalisasi pegangan tanah ladang. Ia ditambah ke...

Pencen kebajikan

Penamaan skim pencen bukan pencen pencen di bawah Akta Pencen Negara. Terdapat empat pencen kebajikan umur tua, kekacauan, kanak-kanak ibu, kanak-kanak separuh ibu, tetapi disebabkan oleh pindaan kepa...

Pencen ibu dan anak

Jenis manfaat berdasarkan Undang-undang Pencen Nasional . Ia dibayar mengikut tempoh bayaran premium insurans kepada gadis-gadis yang tinggal bersama suami mereka dan tinggal bersama kanak-kanak yang...

Pencen kebajikan ibu dan anak

Jenis pencen bukan sumbangan berdasarkan Undang-undang Pencen Nasional . Walaupun ia tidak memenuhi syarat untuk faedah pencen ibu dan anak , ia dibayar kepada anak-anak perempuan yang kehilangan nyaw...

Pencen bukan pencarum

Sistem pencen yang beban insurans tidak membebankan perbelanjaan yang diperlukan untuk pembayaran jumlah pencen, dan membebankan seluruh perbendaharaan negeri. Dalam pencen ini, jika faedahnya tidak m...

Pencen pos

Pencen sukarela penyertaan negeri yang dilakukan melalui pejabat pos. Sistem di mana kontraktor membayar premium, dan pencen dibayar kepada penerima pencen sepanjang hayat penerima pencen atau untuk j...