kategori Kewangan

ekonomi kejuruteraan

Singkatan sebagai EE dan diterjemahkan sebagai kejuruteraan ekonomi. EE adalah sintesis teori dan teknologi untuk mencari, membandingkan, dan memilih langkah menguntungkan ekonomi untuk masalah membu...

akaun hutang

Akaun yang terhutang daripada pembelian barangan atau perkhidmatan (perkhidmatan) seperti produk dan bahan mentah yang diperlukan untuk aktiviti pengurusan utama dari pembekal melalui transaksi kredi...

perakaunan

Perakaunan korporat Subjek pengajian. Perakaunan korporat mengenal pasti maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan ekonomi pemilik perniagaan dan pemegang kepentingan di sekitar perniagaan, d...

Juruaudit luaran

Seorang profesional perakaunan yang ditugaskan untuk menyiasat ketepatan perakaunan dan menerbitkan pendapat tentangnya di suatu perbadanan dengan saiz tertentu. Ia diinstitusikan oleh semakan Kod Ko...

Mesin Tabulasi

Mesin yang secara automatik merekodkan akaun dan jadual statistik menggunakan fungsi rekod pengiraan automatik. Terdapat mesin perakaunan simpan kira berpusat pada mesin simpan kira dan mesin perakau...

Lembaga Audit (Jepun)

negara Pemeriksaan perakaunan Organisasi perlembagaan yang tidak. Menurut Artikel 90 Perlembagaan Jepun, <Pernyataan Perbelanjaan Pendapatan Nasional hendaklah diperiksa setiap tahun oleh Juruau...

prinsip perakaunan

Memandangkan syarikat mendedahkan keputusan perniagaan dan status kewangan kepada para pemegang saham, pemiutang, pelabur umum, dll, kunci kira-kira, penyata untung rugi, dan sebagainya. Penyata kew...

Pembukuan simpan istana terbuka

Pembukuan yang digunakan oleh peniaga di Kaijo (Matsuto) semasa Dinasti Joseon dan Lee. Ia mempunyai sistem yang membawa kepada prinsip simpan kira kemasukan moden, dan pada asalnya dicipta dan diban...

Pulangan biru

Sistem pembayaran cukai pengisytiharan yang diterima pakai dalam cadangan Shoup . Sekiranya anda terlibat dalam perniagaan yang menjana pendapatan hartanah, pendapatan perniagaan atau pendapatan hutan...

Yi-tiao bian-fa

Sistem cukai yang dikuatkuasakan pada awal Ming - Shi, China. Juga, ia ditulis sebagai satu peraturan. Ia telah mempermudahkan sistem percukaian dengan mereformasi pelbagai cukai seperti Tanaki dan Yo...

duti setem

Istilah kolektif untuk bayaran berlebihan dan salah laku. Lebih bayar merujuk kepada jumlah cukai yang telah dikurangkan disebabkan oleh pembayaran cukai yang telah dimuktamadkan oleh pemfailan cukai...

Cukai perniagaan

Cukai prefectural yang dikenakan ke atas pendapatan atau pendapatan yang boleh dikenakan cukai sebagai standard cukai bagi perniagaan individu atau korporat. Ia baru ditubuhkan sebagai belakang cukai...

Cukai tertunggak

Cukai sampingan yang dikenakan ke atas amaun cukai yang tidak dibayar mengikut tempoh tanpa pembayaran apabila pembayar cukai memaksa cukai negara. Peratusan 14.6% setahun (7.3% setahun untuk 2 bulan...

Cukai rumah

Secara amnya, cukai yang mengenakan pendapatan daripada pemilikan dan penggunaan rumah sebagai sumber cukai dan mengenakan pemilik harga sewa atau nilai pasaran rumah sebagai standard cukai. Dalam sis...

Pulangan cukai

Mengenai cukai pendapatan atau cukai syarikat, Standard cukai Atau pulangan cukai yang dibuat untuk tujuan memuktamadkan jumlah cukai. Istilah ini boleh digunakan walaupun pemfailan berjadual tidak...

pendapatan boleh guna

Istilah untuk pengiraan pendapatan negara. Pendapatan peribadi dipotong cukai pendapatan peribadi dan lain-lain cukai awam. Pendapatan peribadi adalah jumlah semua pendapatan yang diterima oleh indivi...

tarif

Cukai yang dikenakan ke atas kargo import dari negara luar atau kargo eksport ke negara asing, iaitu cukai kolektif dan cukai eksport. Tidak ada yang terakhir di Jepun, dan duti import dan tarif sama....

Cukai penggunaan tidak langsung

Cukai yang tidak membebankan pengguna secara langsung daripada cukai penggunaan , tetapi menjangkakan pengguna secara tidak langsung membayar. Oleh kerana cukai penggunaan langsung tidak mudah disebab...

cukai tidak langsung

Pembayar cukai ke atas undang-undang cukai bukanlah pembayar cukai yang besar, cukai yang dikenakan beban cukai kepada orang lain. Untuk mengarahkan cukai . Pelbagai cukai penggunaan tidak langsung ,...

potongan asas

Jumlah yang akan dikurangkan secara seragam dari jumlah pendapatan tahunan atau nilai cukai dalam pengiraan cukai pendapatan , cukai pemastautin, cukai warisan, cukai hadiah dan sebagainya. Mengenai s...