kategori Kewangan

Bank Yokohama Masayuki

Bank kewangan perdagangan khusus pada tahun 1880 berdasarkan Ordinan Bank Negara . Satu pertiga modal 3 juta yen dibiayai oleh kerajaan. 1897 Bank Yokohama Rikkyo disusun semula sebagai bank khas deng...

bajet

Pelan kewangan yang menyatakan pendapatan dan perbelanjaan dalam bentuk tertentu untuk tempoh tertentu (tahun fiskal) kerajaan tempatan atau tempatan. Prinsip belanjawan negara moden adalah berdasarka...

Peraturan belanjawan am

Peruntukan yang komprehensif pada permulaan anggaran negara. Di samping mengawal belanjawan perbelanjaan hasil, perbelanjaan yang berterusan, kos kekayaan yang dibawa, beban membebankan hutang kerajaa...

keuntungan

Peningkatan bersih kekayaan (barang ekonomi) yang dimiliki oleh syarikat sebagai hasil yang diperoleh dan diwujudkan secara autonomi melalui aktiviti ekonomi. Perakaunan dikira dengan menolak perbelan...

memperoleh lebihan pendapatan

Ia adalah jenis rizab undang - undang yang ditetapkan dalam Akta Syarikat, dan ia terdiri daripada modal , rizab modal dan lebihan tambahan. Rizab undang-undang adalah rizab yang akan dikumpulkan seba...

Leistungsverzug

Sekalipun pemungut dapat memenuhi kewajibannya, ia tidak akan melakukan bahkan jika dalam jangka masa pelaksanaan. Satu jenis lalai . Dari masa yang ada tarikh akhir yang pasti, dari masa yang anda ta...

Tidak boleh dilakukan

Tidak mungkin untuk memenuhi kewajipan selepas penubuhan tuntutan itu. Satu jenis lalai . Apabila kemustahilan itu didasarkan pada sebab yang berkaitan dengan pemungut, pemiutang boleh menuntut ganti...

minat

Imbuhan yang dibayar kepada pemajak dengan mata wang (peminjam modal) peminjam. Juga minat. Mereka yang meminjam wang dari pemilik modal monetari seperti bank membayar bunga dari antara keuntungan yan...

Industri pajakan

Industri yang terlibat dalam pembelian pelbagai jenis aset fizikal oleh seorang peniaga atas permintaan pelanggan dan memberi pinjaman kepada pelanggan selama tempoh 3 hingga 5 tahun. Disebabkan beban...

teori keutamaan kecairan

Teori mengenai penentuan kadar faedah yang dibawa oleh Keynes. Jika kita mempunyai aset dalam bentuk wang, kita dapat menjamin kemudahan pertukaran dan keselamatan nilai prinsipal (ini dipanggil kecai...

Kos tambahan

Perbelanjaan sementara dan tidak tetap yang dibelanjakan, berbanding perbelanjaan semasa dalam kewangan negara. Kos perang dan belanja pemulihan bencana berskala besar. Kos tradisional sepatutnya dili...

Perikatan Franco-Rusia

Perikatan bantuan bersama yang ditubuhkan pada akhir abad ke-19 Rusia dan Perancis. Pada tahun 1890 perjanjian reinsurans antara Jerman dan Rusia matang dan Jerman mendekati Buddha sejak Jerman menola...

Lombard Street

Jalan di City of England, London. Lombard Street. Banyak bank, termasuk Bank of England, syarikat insurans menumpukan perhatian, ia merupakan alias pasaran kewangan London. Dari zaman abad ke-13 seora...

Bon diskaun

Bon kewangan diterbitkan pada harga diskaun. Ia dijual pada harga yang dikurangkan jumlah tetap dari jumlah nominal, dan perbezaannya adalah faedah. Selain daripada diskaun bon kerajaan, diskaun bon p...

Dasar diskaun

Ia berkaitan dengan perubahan dalam kadar diskaun bil dari dasar kadar faedah, tetapi ia juga digunakan untuk sinonim dengan dasar kadar faedah. → diskaun / Diskaun Bill

Simpanan dengan surcaj

Deposit, simpanan, pembayaran berkala, amanah wang, insurans hayat, premium yang institusi kewangan melampirkan surcaj dengan setem. <Undang-undang mengenai pengendalian simpanan dengan premium>...

kye

Pertubuhan kewangan bantuan bersama Korea yang sama dengan ibu bapa dan anak - anak Jepun yang tidak berpengalaman . Untuk mencapai matlamat yang sama, berdasarkan persahabatan kawasan, kesamaan dan k...

pengurusan portfolio produk

Ia disingkat sebagai PPM. Idea bahawa pengaliran keluar dana yang berkaitan dengan perniagaan atau produk syarikat adalah ditentukan oleh gabungan kadar pertumbuhan pasaran dan bahagian pasaran. Bosto...

perkadaran jumlah hasil yang dibekalkan oleh bon

Ia merujuk kepada nisbah pendapatan terbitan bon awam dalam pendapatan akaun umum. Biasanya, penurunan derajat pergantungan akan mengurangkan perbelanjaan yang diperlukan untuk pembayaran faedah dan p...

kertas komersial

Nama tunggal nota janji hutang yang tidak dicukupi yang dikeluarkan oleh syarikat pengendali atau syarikat kewangan untuk menaikkan dana jangka pendek dari pasaran. Singkatan CP. Ia telah ditetapkan s...