kategori Perisian Multimedia

Kaō

Ia adalah tanda tersanduk atau tanda diri ditandatangani dengan tanda, surat, surat, surat, dan surat. Asal Hanaboshi adalah dalam huruf kursifnya sendiri. Ini dipanggil somyo yang disebut, dan yang...

  1. 1
  2. 2