kategori Peralatan Runcit & Teknologi

Daftar tunai

Kedua-dua daftar tunai. Mesin yang merekodkan dan menyimpan pembayaran wang. Pertama dikomersialkan di Syarikat Daftar Tunai Negara pada akhir abad ke-19. Papan Kekunci (Kenban) disusun di bahagian de...

  1. 1