Tokyo

english Tokyo

ringkasan

  • ibu kota dan kota terbesar Jepun, pusat ekonomi dan budaya Jepun
Esoterik sekte Shingon yang luas. Taimitsu (Taimitsu) berpasangan. Oleh kerana Kukai adalah Tojo di Nemoto Dojo, nama ini digunakan sebagai singkatan bagi Budha Esoterik di Toji. Dari Kukai ke Masayoshi, Mamoru, Genji, keuntungan (Yakushin) dan harta karun (Shogo) keluar di pintu gerbang Genji, dan dari akhir keuntungan hingga awal abad ke-10 Hirosawa Ryu, sungai Blessed Ono keluar dari akhir. Terdapat lebih banyak sekolah dan dikatakan sebagai daerah ke-36 di Tokyo.