Takemoto Oosumi

english Takemoto Oosumi
Nama artis dari klan Yoshiteru. Ia adalah sehingga abad ke-5. Musim pertama [1797-1864] adalah tuan Takemoto Harima Oya. Dilahirkan dari Yamato Eatsu. Beliau belajar di Edo selama lebih dari 10 tahun dan kembali ke Osaka pada tahun 1860. III [1854-1913] adalah nama asli Shigetoshi Inoue. Seorang kanak-kanak pandai besi di Osaka. Beliau sangat bersemangat untuk berlatih dan dia dikatakan menjadi tuan Periode Meiji dengan Takemoto Settsu Daisuke . Kematian penyakit di Taiwan.
→ Related items Keihira Toyosawa