Hua-ju

english Hua-ju
Satu adegan baru di China. Walaupun drama lama seperti Peking Opera berpusat pada tarian nyanyian, penekanan diletakkan pada perbualan (ucapan (ucapan)). Akibat pergerakan kelima dan keempat , teknik bermain Eropah diperkenalkan dengan bersungguh-sungguh, dan pergerakan permainan moden berlaku. Sementara itu, pelakon bermain tamadun seperti Wang Zemin dan lain-lain menganjurkan kisah sebagai teater amatur kerana takut kapitalisme teater. Di sebelah sastera, Tanhan 's "Malam Cafe", Encik Kurogami' s "Shu Yuan" dan lain-lain keluar. Bersama dengan keadaan politik, banyak kerja kuat unsur falsafah juga dibuat.