Tosca

english Tosca
Opera daripada tindakan ketiga Puccini . Ditulis oleh penulis drama Sardoud untuk pelakon S. Bernard (1887) pada asalnya ditulis pada tahun 1898 - 1899 dan dikarang pada tahun 1900 di Rom pada tahun 1900. Singer Tosca dibunuh oleh pengakap polis Kabaladhosi sebagai pelukis pelukis, dan dia sendiri juga melempar dirinya dari dinding. Aria "Bahkan keharmonian" "Hidup hidup dalam lagu" "Bintang berkilau" terkenal.