piramid

english pyramid

ringkasan

  • satu siri transaksi di mana spekulator meningkatkan pegangannya dengan menggunakan nilai pasaran yang semakin meningkat bagi pegangan tersebut sebagai margin bagi pembelian selanjutnya
  • sebuah polistron yang mempunyai asas poligonal dan segi tiga dengan puncak biasa

Gambaran keseluruhan

Dalam geometri, piramid adalah polietron yang dibentuk dengan menyambungkan pangkalan poligonal dan satu titik, dipanggil puncak. Setiap pinggir asas dan puncak membentuk segitiga, dipanggil muka sisi . Ia adalah pepejal konik dengan asas poligon. A piramid dengan n base -sided mempunyai n + 1 mercu n + 1 muka, dan 2 n tepi. Semua piramid adalah dwi-diri.
Piramid kanan mempunyai puncaknya di atas centroid asasnya. Piramid tidak dikenali dipanggil piramid serong . Piramid biasa mempunyai asas poligon biasa dan biasanya tersirat untuk menjadi piramid yang betul .
Apabila tidak ditentukan, piramid biasanya dianggap sebagai piramid persegi biasa , seperti struktur piramid fizikal. Piramid berasaskan segitiga lebih sering dipanggil tetrahedron.
Antara pyramid serong, seperti segitiga akut dan bodoh, piramid boleh dipanggil akut jika puncaknya melebihi bahagian atas pangkal dan bodoh jika puncaknya berada di atas bahagian luar pangkalannya. Piramid bersudut tepat mempunyai puncaknya di atas pinggir atau puncak pangkalannya. Dalam tetrahedron ini kualifikat berubah berdasarkan wajah yang dianggap sebagai asas.
Piramid adalah kelas prismaid. Piramid boleh digandakan ke dalam bipyramid dengan menambah titik offset kedua di bahagian lain pesawat asas.

Apabila poligon dan satu titik yang tidak berada di satah poligon diberikan dalam ruang, satu segitiga ditentukan oleh setiap sisi dan titik tetap poligon. Padat yang dikelilingi oleh segitiga ini dan poligon pertama dipanggil piramid, segitiga ini dipanggil muka sampingan, dan poligon pertama dipanggil muka bawah. Selain itu, titik tetap ialah puncak, jarak antara puncak dan bahagian bawah adalah ketinggian, dan persimpangan sisi dipanggil sisi atau sisi tepi. A piramid dengan bahagian bawah berat sebelah n- dipanggil piramid n-. Piramid segi tiga juga dipanggil tetrahedra. Piramid yang pangkalannya adalah n- gon biasa dan panjang sampingan semuanya sama dipanggil n- piramid biasa. Dalam n- piramid biasa, panjang perpendiculars dari puncak ke setiap bahagian bawah adalah sama. Panjang ini dipanggil ketinggian cerun dari piramid n biasa. Jumlah piramid dengan bahagian bawah S dan ketinggian h ialah 1/3 Sh . Apabila piramid dipotong dalam satah selari dengan bahagian bawah, potongan itu menjadi poligon yang sama dengan bahagian bawah, tetapi bahagian piramid yang diapit di antara poligon ini dipanggil piramid dipenggal.
Satoshi Nakaoka

Poligon (bawah) pada satu satah dan segitiga yang pangkalannya adalah sisi poligon dan puncaknya adalah titik (puncak) di luar satah tertutup. Piramid yang bawahnya adalah n-gon dipanggil n-piramid. Kelantangan piramid = (1/3) × kawasan bawah × ketinggian. → prisma / kon / silinder