Wohnrecht

english Wohnrecht

Gambaran keseluruhan

Hak untuk perumahan adalah hak ekonomi, sosial dan budaya untuk perumahan dan perlindungan yang mencukupi. Ia diiktiraf dalam beberapa perlembagaan negara dan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Konsep yang digunakan untuk melindungi kediaman di rumah sebagai hak yang perlu untuk bertahan hidup. Ia bukan istilah undang-undang. Hak pegang pajak berdasarkan undang - undang pajakan pegangan pajak adalah penting kepadanya. Walaupun ia amat bermakna dari segi melindungi penduduk dalam hal penamatan pajakan atau sebagainya, ia tidak mengakui hak mereka yang tinggal di rumah lain tanpa izin. Apabila penyewa meninggal tanpa waris akibat pindaan undang-undang rumah sewa (1966), isteri dalaman, anak angkat yang tinggal dengan peminjam sepatutnya mewarisi hak dan kewajibannya. Terdapat kritikan terhadap semakan semula undang-undang pajakan pegangan pajak (1991) di mana sistem seperti pajakan berkala telah diperkenalkan melemahkan keselamatan hak tempat tinggal.
Item Berkaitan Akta Pajakan