Elektronik analog

english Analogue electronics

Gambaran keseluruhan

Elektronik analog (Bahasa Inggeris Amerika: analog electronics ) adalah sistem elektronik dengan isyarat berterusan berubah, berbeza dengan elektronik digital di mana isyarat biasanya mengambil hanya dua peringkat. Istilah "analog" menggambarkan hubungan berkadar antara isyarat dan voltan atau arus yang mewakili isyarat. Kata analog berasal dari perkataan Yunani ανάλογος (analogos) yang bermaksud "berkadar".

Litar elektronik yang bertambah, berkurang, atau mengubah bentuk isyarat elektrik analog berterusan. Output linear berkadaran dengan amplitud input dalam julat kapasiti tersebut. Atas sebab ini, ia juga dipanggil litar linear. Dalam erti kata yang luas, pelbagai litar penguat yang mengendalikan sejumlah besar kuasa dan litar modulasi yang meletakkan audio dan video pada gelombang radio adalah litar analog, tetapi secara umum, mereka merujuk kepada litar yang mengendalikan isyarat analog untuk manipulasi maklumat dan pemprosesan di bawah 10V. Membezakan isyarat masukan (bentuk gelombang), menghasilkan isyarat bersepadu (bentuk gelombang), mewujudkan gelombang gergaji, gelombang segitiga, dan sebagainya, dan melakukan penambahan, pengurangan, pendaraban dan pembahagian secara analog. Contoh tipikal adalah pelbagai litar pampasan untuk amplifier HiFi. Penguat operasi Litar biasa adalah litar yang menggunakan.
Satoshi Kawamata