penghampiran

english approximation

ringkasan

  • perbuatan membawa atau menyatukan terutamanya pinggiran tisu
  • kualiti kedatangan mendekati identiti (terutamanya hampir kuantiti)
  • perkiraan anggaran kuantiti atau darjah atau nilai
    • anggaran apa yang akan dikenakan
    • idea kasar berapa lama ia akan diambil
  • akaun tidak tepat atau tidak lengkap
    • akhbar hanya memberikan penghampiran peristiwa sebenar
Ia hampir dengan nilai sebenar dan boleh digantikan untuk kegunaan praktikal. 22 / 7,3.14 nilai anggaran pi π. Secara amnya nilai yang diukur adalah anggaran. Perbezaan di antara nilai anggaran dan nilai sebenar adalah ralat .