Perisian pemprosesan hamparan(spreadsheet)

english Spreadsheet processing software
Perisian aplikasi yang mempunyai fungsi untuk mengukur dan mengira untuk penciptaan anggaran, cadangan, laporan, dll, dan untuk membuat graf. Ia hanya dipanggil perisian spreadsheet. Dalam perisian spreadsheet, huruf dan nilai berangka dimasukkan ke dalam seksyen yang dipanggil "sel" yang disusun secara menegak dan mendatar seperti helaian jadual, mengira hasilnya, dan mengira hasil, carta dan carta Grafik dan paparkannya. Perisian hamparan wakil seperti <1 - 2 - 3> Lotus Corporation dan <Excel> Microsoft Corporation.
→ Perkara berkaitan HTML