Perlembagaan tegar

english Rigid Constitution

Gambaran keseluruhan

Perlembagaan tegar adalah perlembagaan yang terletak di atas undang-undang negara lain, manakala perlembagaan fleksibel tidak.
AV Dicey mendefinisikan perlembagaan tegar sebagai salah satu undang-undang tertentu, yang dipanggil undang - undang perlembagaan atau undang-undang asas "tidak boleh diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang biasa." Perlembagaan tegar menetapkan "halangan-halangan khusus / perlembagaan tertentu yang perlu diatasi" sebelum ia boleh dipinda, seperti kelulusan khas rakyat melalui referendum, supermajoriti atau majoriti khas dalam badan perundangan, atau kedua-duanya. Sebaliknya, perlembagaan yang fleksibel adalah salah satu di mana badan perundangan boleh meminda kandungan dan prinsip perlembagaan melalui penggunaan proses perundangan biasa. Sebagai contoh, Perlembagaan Australia adalah tegar, manakala Perlembagaan British dan Perlembagaan Israel adalah fleksibel.
Perlembagaan yang memerlukan prosedur ketat daripada undang-undang biasa dalam menyemak semula. Inti perlembagaan sebagai peraturan tertinggi adalah tegar. Undang-undang perlembagaan semasa di seluruh dunia biasanya Perlembagaan tegar, dan Perlembagaan Jepun adalah tipikal. Perkataan yang digunakan oleh J. Blythe untuk kali pertama. → Perlembagaan Lembut
→ Perkara Berkaitan Perlembagaan