kewajipan

english obligation

ringkasan

 • kuasa sosial yang mengikat anda ke arah tindakan yang dituntut oleh pasukan itu
  • kita mesti menanamkan rasa tanggungjawab dalam anak-anak kita
  • setiap hak menunjukkan tanggungjawab; setiap peluang, kewajipan; setiap milik, tugas - John D.Rockefeller Jr
 • perjanjian undang-undang yang menentukan pembayaran atau tindakan dan penalti untuk kegagalan untuk mematuhi
 • janji bertulis untuk membayar hutang
 • hubungan peribadi di mana seseorang itu berhutang budi untuk mendapatkan perkhidmatan atau sokongan
 • keadaan yang berkewajipan untuk melakukan atau membayar sesuatu
  • dia mempunyai kewajipan untuk menyelesaikan tugas itu
Ia dikehendaki oleh norma seperti moral dan undang-undang, ia mesti dilakukan (obligasi untuk bertindak), dan ia tidak sepatutnya dilakukan (obligasi untuk berbuat demikian). Kewajipan undang-undang sesuai dengan hak , hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hubungan. Hubungan perundangan peribadi adalah hak dan kewajipan persendirian di bawah undang-undang persendirian, undang-undang awam dan undang-undang awam sesuai dengan kewajipan awam .