Pengguna bank asing

english Foreign banks users
Selepas menerima import · Apabila menerima bayaran dana dari bank asing di koresponden bank pertukaran asing apabila penyelesaian bangunan tersebut. Terhadap pengguna perbankan Jepun. Ruang dan bangunan pengguna kuota eksport didiskaun oleh bank asing, menjadikannya lebih mudah untuk barangan asing untuk membiayai perniagaan perdagangan import dan negara pengimport secara keseluruhan.