Akta pajakan tanah

english Land lease Act
Undang - undang digubal bersama dengan undang-undang rumah sewa untuk mempromosikan perlindungan tanah yang dipajak (diisytiharkan pada tahun 1921). Di bawah undang-undang ini, superficies dan kepentingan pajakan bagi pemilikan bangunan secara kolektif disebut hak pajakan . Tempoh hak pajakan, hak untuk meminta pemilik pajakan itu membeli bangunan itu, pemindahan bangunan itu dan pemindahan hak milik harta tanah, permohonan kebenaran untuk menyewakan, dan hak untuk mengubah tanah itu. Selepas pindaan pada 1941 dan 1966 untuk mengukuhkan tanah pegangan pajak, ia digabungkan dengan undang-undang rumah sewa dengan semakan semula 1991, dan menjadi undang-undang leasehand pajakan .