pemahaman

english understanding

ringkasan

 • keupayaan pemikiran atau kesimpulan rasional atau diskriminasi
  • kita diberitahu bahawa manusia dikurniakan alasan dan mampu membezakan kebaikan dari kejahatan
 • keadaan kognitif seseorang yang memahami
  • dia tidak mempunyai pemahaman tentang sebab dan akibat sosial
 • kecenderungan untuk menyokong atau menjadi setia kepada atau bersetuju dengan pendapat
  • simpatinya selalu dengan underdog
  • Saya tahu saya boleh bergantung kepada pemahamannya
 • pernyataan (lisan atau bertulis) pertukaran janji
  • mereka mempunyai persetujuan bahawa mereka tidak akan mengganggu perniagaan masing-masing
  • terdapat pemahaman antara pengurusan dan pekerja
Terutamanya menterjemahkan bahasa Jerman Verstehen, <memahami> juga. Sikap yang diminta apabila menuju ke arah pengalaman manusia, sejarah, sifat budaya, dan sebagainya, terhadap kaedah saintifik semulajadi yang secara eksklusif mensasarkan subjek dari luar. Ini adalah konsep yang menyokong sains psikologi Diltai dan telah digunakan juga untuk psikologi (psikologi pemahaman verstehende Psikologi), Heidegger , Gadamar et al. Pemahaman M. Weber sosiologi verstehende Soziologie juga bertujuan untuk mewujudkan pemahaman sebagai kaedah sains pengalaman.
→ Related Items Psikologi Pengiktirafan