Selbsteintrittsrecht

english Selbsteintrittsrecht
Hak untuk menjadi rakan niaga transaksi itu sendiri oleh pemborong atau pengendali pengangkutan yang diserahkan sebagai kaedah pemprosesan kewajiban konsainan (Kod Komersial 555, 565). Apabila mempercayakan untuk melaksanakan hak ini dibuat, tidaklah penting bagi pelanggan yang pihaknya berniaga seperti penjualan dan sebagainya, jadi pemegang amanah itu sendiri boleh menjadi pihak yang bertentangan dengan transaksi itu kecuali jika ia menjadi merugikan konsinyor.
→ Perkara berkaitan Kewajipan untuk mengelakkan persaingan